Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/

Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającą się z działki oznaczonej numerem 267/91 z ark.m. 1 o powierzchni 0,1645 ha, obręb Chrzowice, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00075356/1.

 

Treść zarządzenia: DOCZarządzenie Nr 0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. II przetarg.doc