Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System geoinformatyczny w gminie Prószków

Wejście do systemu.

Metadane:

Zbiór APP dla MPZP

GMLZbiorAPP_MPZP_proszkow.gml (348,05KB)
XADESZbiorAPP_MPZP_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)
 

Zbiór APP dla Studium

GMLZbiorAPP_Studium_proszkow.gml (50,86KB)
XADESZbiorAPP_Studium_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)
 

I. Obowiązująca dokumentacja planistyczna
1. Uchwała Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 71 z dnia 28 listopada 2000 roku poz. 372)
     GML2000_199_XX_29_proszkow.gml (18,79KB)
     XADES2000_199_xx_29_proszkow.gml.XAdES (5,26KB)

2. Uchwała Nr XXIII/220/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prószków. Dz. U. Woj. Opolskiego nr 7 z dnia 5 lutego 2001 roku poz. 28)
     GML2000_220_XXIII_40_proszkow.gml (41,08KB)
     XADES2000_220_xxiii_40_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

3. Uchwała Nr XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 87 z dnia 28 września 2001 roku poz. 716)
     GML2001_276_XXX_24_proszkow.gml (16,80KB)
     XADES2001_276_xxx_24_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

4. Uchwała Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 104 z dnia 9 listopada 2001 roku poz. 868)
     GML2001_291_XXXI_26_proszkow.gml (17,50KB)
     XADES2001_291_xxxi_26_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

5. Uchwała Nr XL/349/2002 Rady Gminy Prószków z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 57 z dnia 27 czerwca 2002 roku poz. 792)
     GML2002_349_XL_17_proszkow.gml (12,54KB)
     XADES2002_349_xl_17_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

6. Uchwała Nr XLI/361/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Opole-Folwark I". (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 88 z dnia 2 września 2002 roku poz. 1191)
     GML2002_361_XLI_18_proszkow.gml (15,67KB)
     XADES2002_361_xli_18_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

7. Uchwała Nr XLI/362/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Folwark. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 88 z dnia 2 września 2002 roku poz. 1192)
     GML2002_362_XLI_19_proszkow.gml (9,87KB)
     XADES2002_362_xli_19_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

8. Uchwała Nr XLIII/381/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Prószkowska. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 136 z dnia 30 grudnia 2002 roku poz. 2042)
     GML2002_381_XLIII_35_proszkow.gml (19,95KB)
     XADES2002_381_xliii_35_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

9. Uchwała Nr X/69/2003 Rady Gminy Prószków z dnia 1 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Kuźnia. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 79 z dnia 10 października 2003 roku poz. 1524)
     GML2003_69_X_16_proszkow.gml (21,91KB)
     XADES2003_69_x_16_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

10. Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzowice (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 33 z dnia 19 maja 2004 roku poz. 997)
     GML2004_119_XVII_22_proszkow.gml (9,66KB)
     XADES2004_119_xvii_22_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

11. Uchwała Nr XXXVIII/322/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Opole - Folwark I", w zakresie zmiany przebiegu obwodnicy drogowej wsi Chrzowice (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 12 z dnia 14 luty 2006 roku poz. 389)
     GML2005_322_XXXVIII_27_proszkow.gml (9,86KB)
     XADES2005_322_xxxviii_27_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

12. Uchwała Nr XLII/360/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 42 z dnia 22 czerwca 2006 roku poz. 1350)
     GML2006_360_XLII_20_proszkow.gml (12,09KB)
     XADES2006_360_xlii_20_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

13. Uchwała Nr VII/62/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 46 z dnia 21 czerwca 2007 roku poz. 1562)
     GML2007_62_VII_10_proszkow.gml (9,35KB)
     XADES2007_62_vii_10_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

14. Uchwała Nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwojowych dla działalności produkcyjno - usługowych w obrębie wsi Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 54 z dnia 18 lipca 2007 roku poz. 1728)
     GML2007_68_VIII_15_proszkow.gml (13,79KB)
     XADES2007_68_viii_15_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

15. Uchwała Nr VIII/67/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 54 z dnia 18 lipca 2007 roku poz. 1727)
     GML2007_67_VIII_140_proszkow.gml (6,35KB)
     XADES2007_67_viii_140_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

16. Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 87 z dnia 9 sierpnia 2011 roku poz. 1129)
     GML2011_64_VIII_14_proszkow.gml (11,26KB)
     XADES2011_64_viii_14_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

17. Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 85 z dnia 4 sierpnia 2011 roku poz. 1108)
     GML2011_63_VIII_32_proszkow.gml (11,50KB)
     XADES2011_63_viii_32_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

18. Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 136 z dnia 7 grudnia 2011 roku poz. 1653)
     GML2011_71_X_31_proszkow.gml (12,81KB)
     XADES2011_71_x_31_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

19. Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 3 lipca 2012 roku poz. 937)
     GML2012_134_XVIII_30_proszkow.gml (11,65KB)
     XADES2012_134_xviii_30_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

20. Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 14 listopada 2012 roku poz. 1577)
     GML2012_163_XXI_28_proszkow.gml (18,61KB)
     XADES2012_163_xxi_28_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

21. Uchwała NR X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 6 października 2015 roku poz. 2150)
     GML2015_70_X_6766_proszkow.gml (7,80KB)
     XADES2015_70_x_6766_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

22. Uchwała NR XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 21 marca 2018 r. poz. 791)
     GML2018_326_XXXVI_13406_proszkow.gml (11,06KB)
     XADES2018_326_xxxvi_13406_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

23. Uchwała nr XL/368/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
     TIFZ01_2018_368_XL_mapa.tif (42,37MB)
     TIFMPZP_PROSZKOW_UCHWALENIE_nowy.tif (12,90MB)
     TIFMPZP_Arkas_rysunek.tif (1,17MB)
     JPEGMPZP_Arkas_legenda.jpeg (186,93KB)

24. Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 19 lipca 2018 roku poz. 2191) zmieniona uchwałą Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 3172) zmieniona uchwałą Nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 66)
     GML2018_368_XL_13887_proszkow.gml (36,77KB)
     XADES2018_368_xl_13887_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

25. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków (uchwała nr IX/58/2019)
     GML2019_58_IX_studium_16991_proszkow.gml (50,86KB)
     XADES2019_58_ix_studium_16991_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

26. Uchwała nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)
     GML2020_185_XXVII_18700_proszkow.gml (7,51KB)
     XADES2020_185_xxvii_18700_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

27. Uchwała nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)
     GML2020_208_XXIX_18800_proszkow.gml (35,42KB)
     XADES2020_208_xxix_18800_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

28. Uchwała nr XLVI/347/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji) (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1900)
     GML2022_XLVI_347_proszkow.gml (6,74KB)
     XADES2022_XLVI_347_proszkow.gml.XAdES (5,48KB)

29. Uchwała nr XLVIII/359/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
     TIFF4100pr Górki uchwała załącznik 1.tiff (2,39MB)
     TFW4100pr Górki uchwała załącznik 1.tfw (103,00)
     XADESXLVIII.359.2022_APP.xml.XAdES (5,49KB)
     XMLXLVIII.359.2022_APP.xml (5,83KB)

30. Uchwała nr XLVIII/360/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej)
     GML2022_XLVIII_360.gml (15,98KB)
     XADES2022_XLVIII_360.gml.XAdES (5,47KB)

31. Uchwała nr XLVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
     PDFIN.I.743.81.2020.KM RN zm.mpzpPrószków.pdf (187,72KB)
     GMLXLVIII_361_2022_APP.gml (12,93KB)
     XADESXLVIII_361_2022_APP.gml.XAdES (5,48KB)

32. Uchwała nr XLIX/384/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki
     TIFzał. nr 2.1 mpzp Złotniki geo.tif (2,14MB)
     TIFzał. nr 1 1 mpzp Złotniki geo.tif (2,44MB)
     JPEGlegenda do zał. 1.jpeg (185,97KB)
     JPEGlegenda do zał. 2.jpeg (172,66KB)

33. Uchwała nr L/385/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice
     XADESL-385-2022-Jaśkowice.gml.XAdES (5,48KB)
     GMLL-385-2022-Jaśkowice.gml (13,40KB)

34. Uchwała nr LIII/411/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
     TIFF258pr zmiana studium załącznik nr 3- uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.tiff (43,00MB)
     XMLLIII.411.2023_APP.xml (8,67KB)
     XADESLIII.411.2023_APP.xml.XAdES (5,48KB)

35. Uchwała nr LV/426/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
     TIFzal2_rysunek.tif (532,49KB)
     TIFzal1_rysunek.tif (19,05MB)
     JPEGzal2_legenda.jpeg (188,92KB)
     JPEGzal1_legenda.jpeg (201,56KB)
     XADESLV_426_2023_APP_2.gml.XAdES (5,47KB)
     GMLLV_426_2023_APP_2.gml (13,06KB)

36. Uchwała nr LXI/463/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II.

GMLLXI_463_2023_APP.gml (8,84KB)
XADESLXI_463_2023_APP.gml.XAdES (5,47KB)
XMLLXI_463_2023_doc1.xml (2,15KB)
XMLLXI_463_2023_doc2.xml (2,41KB)
XMLLXI_463_2023_p1.xml (3,66KB)
XMLLXI_463_2023_rys1.xml (2,04KB)
 

II. Przystąpienia

1. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.
     XMLXXXVIII.271.2021_rys1.xml (1,99KB)
     GFSXXXVIII.271.2021_app_przystapienie.gfs (7,36KB)
     GMLXXXVIII.271.2021_app_przystapienie.gml (6,62KB)
     XMLXXXVIII.271.2021_doc1.xml (2,39KB)
     XMLXXXVIII.271.2021_p1.xml (3,15KB)
TIFMPZP_Chrzowice_rysunek.tif (90,30KB)
JPEGMPZP_Chrzowice_legenda.jpeg (70,00KB)
 

2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki III (XLVI/346/2022)
     TIFXLVI_346_2022_obszar.tif (33,19MB)
     XMLGórki III.gml.xml (6,99KB)
     XMLRysunek_APP_Górki III.xml (1,86KB)
     XMLFormularz atrybutów APP Górki III.xml (4,05KB)
     XMLFormularz atrybutów dokumentów formalnych APP Górki III.xml (2,00KB)

3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (XXXVIII/272/2021)
     XMLDoc1.xml (1,77KB)
     XMLP1.xml (10,35KB)
     XMLRys1.xml (1,83KB)
     GMLCHRZĄSZCZYCE.gml (12,97KB)

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II (XXXIV/247/2021)

     GMLGÓRKI_II.gml (7,50KB)
     XMLP1.xml (4,90KB)
     XMLRys1.xml (1,82KB)
     XMLDoc1.xml (1,76KB)

5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (XLIII/317/2022)
     TIFXLIII_317_2022_obszar.tif (29,53MB)
     XMLFormularz atrybutów APP Prószków OZE.xml (5,01KB)
     XMLFormularz atrybutów dokumentów formalnych APP Prószków OZE.xml (2,14KB)
     XMLPrószków APPOZE.gml.xml (8,24KB)
     XMLRysunek_APP_Prószków OZE.xml (2,01KB)

6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (XLIX/376/2022)

     PDFuchwala-nr-xlix-376-2022.pdf (1,60MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys4_geo.tif (11,07MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys3_geo.tif (11,08MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys2_geo.tif (11,09MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys1_geo.tif (11,08MB)
     XMLPrószków APP XLIX_376_2022.gml.xml (11,57KB)
     XMLRys1_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLRys2_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLRys3_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLRys4_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLDoc1 Prószków.xml (2,04KB)
     XMLP1 Prószków.xml (4,17KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys3_legenda.jpeg (71,30KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys4.tif (142,37KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys4_legenda.jpeg (82,57KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys3.tif (375,04KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys2.tif (22,46KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys2_legenda.jpeg (135,29KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys1.tif (130,50KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys1_legenda.jpeg (103,14KB)

7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki (L/384/2022)

     PDFL_384_2022.pdf (1,66MB)
     TIFL_384_2022_rys1_geotiff.tif (11,10MB)
     XMLDOC1 Zimnice Wielkie.xml (2,06KB)
     XMLP1 Zimnice Wielkie.xml (4,03KB)
     XMLRysunek APP Zimnice Wielkie.xml (1,94KB)
     XMLAPP Zimnice Wielkie.gml.xml (7,10KB)
TIFrysunek2.tif (356,13KB)
JPEGrysunek2_legenda.jpeg (51,77KB)
TIFrysunek1.tif (1,33MB)
JPEGrysunek1_legenda.jpeg (63,60KB)
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki (dla terenu usług publicznych przy ulicy Sportowej) (LVII/443/2023)
     TIFLVII_443_2023 załącznik graficzny.tif (6,40MB)
     XMLDoc1 Złotniki.xml (2,09KB)
     XMLP1 Złotniki.xml (3,02KB)
     XMLRys 1 Złotniki.xml (1,92KB)
     XMLZłotniki APP.gml.xml (6,13KB)

9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Źlinice (dla terenu usług publicznych) (LVII/444/2023)
     TIFLVII_444_2023 załącznik graficzny.tif (6,41MB)
     XMLDoc1 Źlinice.xml (2,07KB)
     XMLP1 Źlinice.xml (3,13KB)
     XMLRys 1 Źlinice.xml (1,90KB)
     XMLŹlinice APP.gml.xml (6,19KB)

10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce (dla terenu usług publicznych przy ulicy 1 Maja) (LVIII/446/2023)
     TIFLVIII_446_2023 załącznik graficzny.tif (11,38MB)
     XMLRys 1 Boguszyce.xml (1,92KB)
     XMLAPP Boguszyce.gml.xml (6,67KB)
     XMLDoc1 Boguszyce.xml (2,09KB)
     XMLP1 Boguszyce.xml (3,56KB)

11. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej i terenu usług publicznych) (LIX/448/2023).
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 1_nowy.tif (12,80MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 4_nowy.tif (12,83MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 3_nowy.tif (12,82MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 2_nowy.tif (12,81MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 1_nowy.tif (12,80MB)
     XMLRys 3 zmiana Prószków.xml (1,94KB)
     XMLRys 4 zmiana Prószków.xml (1,94KB)
     XMLAPP zmiana Prószków.gml.xml (20,36KB)
     XMLDoc1 zmiana Prószków.xml (2,12KB)
     XMLP1 zmiana Prószków.xml (12,80KB)
     XMLRys 1 zmiana Prószków.xml (1,94KB)
     XMLRys 2 zmiana Prószków.xml (1,94KB)

12. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki (LX/449/2023)
     TIFLX_449_2023_załącznik graficzny_nowy.tif (6,42MB)
     XMLAPP zmiana Złotniki.gml.xml (6,50KB)
     XMLDoc1 zmiana Złotniki.xml (2,03KB)
     XMLP1 zmiana Złotniki.xml (3,51KB)
     XMLRys 1 zmiana Złotniki.xml (1,88KB)