Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System geoinformatyczny w gminie Prószków

Wejście do systemu.

Metadane:

Zbiór APP dla MPZP

GMLZbiorAPP_MPZP_proszkow.gml (348,05KB)
XADESZbiorAPP_MPZP_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)
 

Zbiór APP dla Studium

GMLZbiorAPP_Studium_proszkow.gml (50,86KB)
XADESZbiorAPP_Studium_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)
 

I. Obowiązująca dokumentacja planistyczna
1. Uchwała Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 71 z dnia 28 listopada 2000 roku poz. 372)
     GML2000_199_XX_29_proszkow.gml (18,79KB)
     XADES2000_199_xx_29_proszkow.gml.XAdES (5,26KB)

2. Uchwała Nr XXIII/220/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prószków. Dz. U. Woj. Opolskiego nr 7 z dnia 5 lutego 2001 roku poz. 28)
     GML2000_220_XXIII_40_proszkow.gml (41,08KB)
     XADES2000_220_xxiii_40_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

3. Uchwała Nr XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 87 z dnia 28 września 2001 roku poz. 716)
     GML2001_276_XXX_24_proszkow.gml (16,80KB)
     XADES2001_276_xxx_24_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

4. Uchwała Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 104 z dnia 9 listopada 2001 roku poz. 868)
     GML2001_291_XXXI_26_proszkow.gml (17,50KB)
     XADES2001_291_xxxi_26_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

5. Uchwała Nr XL/349/2002 Rady Gminy Prószków z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 57 z dnia 27 czerwca 2002 roku poz. 792)
     GML2002_349_XL_17_proszkow.gml (12,54KB)
     XADES2002_349_xl_17_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

6. Uchwała Nr XLI/361/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Opole-Folwark I". (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 88 z dnia 2 września 2002 roku poz. 1191)
     GML2002_361_XLI_18_proszkow.gml (15,67KB)
     XADES2002_361_xli_18_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

7. Uchwała Nr XLI/362/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Folwark. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 88 z dnia 2 września 2002 roku poz. 1192)
     GML2002_362_XLI_19_proszkow.gml (9,87KB)
     XADES2002_362_xli_19_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

8. Uchwała Nr XLIII/381/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Prószkowska. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 136 z dnia 30 grudnia 2002 roku poz. 2042)
     GML2002_381_XLIII_35_proszkow.gml (19,95KB)
     XADES2002_381_xliii_35_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

9. Uchwała Nr X/69/2003 Rady Gminy Prószków z dnia 1 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Kuźnia. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 79 z dnia 10 października 2003 roku poz. 1524)
     GML2003_69_X_16_proszkow.gml (21,91KB)
     XADES2003_69_x_16_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

10. Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzowice (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 33 z dnia 19 maja 2004 roku poz. 997)
     GML2004_119_XVII_22_proszkow.gml (9,66KB)
     XADES2004_119_xvii_22_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

11. Uchwała Nr XXXVIII/322/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Opole - Folwark I", w zakresie zmiany przebiegu obwodnicy drogowej wsi Chrzowice (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 12 z dnia 14 luty 2006 roku poz. 389)
     GML2005_322_XXXVIII_27_proszkow.gml (9,86KB)
     XADES2005_322_xxxviii_27_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

12. Uchwała Nr XLII/360/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 42 z dnia 22 czerwca 2006 roku poz. 1350)
     GML2006_360_XLII_20_proszkow.gml (12,09KB)
     XADES2006_360_xlii_20_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

13. Uchwała Nr VII/62/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 46 z dnia 21 czerwca 2007 roku poz. 1562)
     GML2007_62_VII_10_proszkow.gml (9,35KB)
     XADES2007_62_vii_10_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

14. Uchwała Nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwojowych dla działalności produkcyjno - usługowych w obrębie wsi Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 54 z dnia 18 lipca 2007 roku poz. 1728)
     GML2007_68_VIII_15_proszkow.gml (13,79KB)
     XADES2007_68_viii_15_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

15. Uchwała Nr VIII/67/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 54 z dnia 18 lipca 2007 roku poz. 1727)
     GML2007_67_VIII_140_proszkow.gml (6,35KB)
     XADES2007_67_viii_140_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

16. Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 87 z dnia 9 sierpnia 2011 roku poz. 1129)
     GML2011_64_VIII_14_proszkow.gml (11,26KB)
     XADES2011_64_viii_14_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

17. Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 85 z dnia 4 sierpnia 2011 roku poz. 1108)
     GML2011_63_VIII_32_proszkow.gml (11,50KB)
     XADES2011_63_viii_32_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

18. Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 136 z dnia 7 grudnia 2011 roku poz. 1653)
     GML2011_71_X_31_proszkow.gml (12,81KB)
     XADES2011_71_x_31_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

19. Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 3 lipca 2012 roku poz. 937)
     GML2012_134_XVIII_30_proszkow.gml (11,65KB)
     XADES2012_134_xviii_30_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

20. Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 14 listopada 2012 roku poz. 1577)
     GML2012_163_XXI_28_proszkow.gml (18,61KB)
     XADES2012_163_xxi_28_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

21. Uchwała NR X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 6 października 2015 roku poz. 2150)
     GML2015_70_X_6766_proszkow.gml (7,80KB)
     XADES2015_70_x_6766_proszkow.gml.XAdES (5,49KB)

22. Uchwała NR XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 21 marca 2018 r. poz. 791)
     GML2018_326_XXXVI_13406_proszkow.gml (11,06KB)
     XADES2018_326_xxxvi_13406_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

23. Uchwała nr XL/368/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
     TIFZ01_2018_368_XL_mapa.tif (42,37MB)
     TIFMPZP_PROSZKOW_UCHWALENIE_nowy.tif (12,90MB)
     TIFMPZP_Arkas_rysunek.tif (1,17MB)
     JPEGMPZP_Arkas_legenda.jpeg (186,93KB)

24. Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 19 lipca 2018 roku poz. 2191) zmieniona uchwałą Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 3172) zmieniona uchwałą Nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 66)
     GML2018_368_XL_13887_proszkow.gml (36,77KB)
     XADES2018_368_xl_13887_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

25. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków (uchwała nr IX/58/2019)
     GML2019_58_IX_studium_16991_proszkow.gml (50,86KB)
     XADES2019_58_ix_studium_16991_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

26. Uchwała nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)
     GML2020_185_XXVII_18700_proszkow.gml (7,51KB)
     XADES2020_185_xxvii_18700_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

27. Uchwała nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)
     GML2020_208_XXIX_18800_proszkow.gml (35,42KB)
     XADES2020_208_xxix_18800_proszkow.gml.XAdES (5,50KB)

28. Uchwała nr XLVI/347/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji) (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1900)
     GML2022_XLVI_347_proszkow.gml (6,74KB)
     XADES2022_XLVI_347_proszkow.gml.XAdES (5,48KB)

29. Uchwała nr XLVIII/359/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
     TIFF4100pr Górki uchwała załącznik 1.tiff (2,39MB)
     TFW4100pr Górki uchwała załącznik 1.tfw (103,00)
     XADESXLVIII.359.2022_APP.xml.XAdES (5,49KB)
     XMLXLVIII.359.2022_APP.xml (5,83KB)

30. Uchwała nr XLVIII/360/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej)
     GML2022_XLVIII_360.gml (15,98KB)
     XADES2022_XLVIII_360.gml.XAdES (5,47KB)

31. Uchwała nr XLVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
     PDFIN.I.743.81.2020.KM RN zm.mpzpPrószków.pdf (187,72KB)
     GMLXLVIII_361_2022_APP.gml (12,93KB)
     XADESXLVIII_361_2022_APP.gml.XAdES (5,48KB)

32. Uchwała nr XLIX/384/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki
     TIFzał. nr 2.1 mpzp Złotniki geo.tif (2,14MB)
     TIFzał. nr 1 1 mpzp Złotniki geo.tif (2,44MB)
     JPEGlegenda do zał. 1.jpeg (185,97KB)
     JPEGlegenda do zał. 2.jpeg (172,66KB)

33. Uchwała nr L/385/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice
     XADESL-385-2022-Jaśkowice.gml.XAdES (5,48KB)
     GMLL-385-2022-Jaśkowice.gml (13,40KB)

34. Uchwała nr LIII/411/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
     TIFF258pr zmiana studium załącznik nr 3- uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.tiff (43,00MB)
     XMLLIII.411.2023_APP.xml (8,67KB)
     XADESLIII.411.2023_APP.xml.XAdES (5,48KB)

35. Uchwała nr LV/426/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
     TIFzal2_rysunek.tif (532,49KB)
     TIFzal1_rysunek.tif (19,05MB)
     JPEGzal2_legenda.jpeg (188,92KB)
     JPEGzal1_legenda.jpeg (201,56KB)
     XADESLV_426_2023_APP_2.gml.XAdES (5,47KB)
     GMLLV_426_2023_APP_2.gml (13,06KB)

36. Uchwała nr LXI/463/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II.

GMLLXI_463_2023_APP.gml (8,84KB)
XADESLXI_463_2023_APP.gml.XAdES (5,47KB)
XMLLXI_463_2023_doc1.xml (2,15KB)
XMLLXI_463_2023_doc2.xml (2,41KB)
XMLLXI_463_2023_p1.xml (3,66KB)
XMLLXI_463_2023_rys1.xml (2,04KB)
 

II. Przystąpienia

1. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.
     XMLXXXVIII.271.2021_rys1.xml (1,99KB)
     GFSXXXVIII.271.2021_app_przystapienie.gfs (7,36KB)
     GMLXXXVIII.271.2021_app_przystapienie.gml (6,62KB)
     XMLXXXVIII.271.2021_doc1.xml (2,39KB)
     XMLXXXVIII.271.2021_p1.xml (3,15KB)
TIFMPZP_Chrzowice_rysunek.tif (90,30KB)
JPEGMPZP_Chrzowice_legenda.jpeg (70,00KB)
 

2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki III (XLVI/346/2022)
     TIFXLVI_346_2022_obszar.tif (33,19MB)
     XMLGórki III.gml.xml (6,99KB)
     XMLRysunek_APP_Górki III.xml (1,86KB)
     XMLFormularz atrybutów APP Górki III.xml (4,05KB)
     XMLFormularz atrybutów dokumentów formalnych APP Górki III.xml (2,00KB)

3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (XXXVIII/272/2021)
     XMLDoc1.xml (1,77KB)
     XMLP1.xml (10,35KB)
     XMLRys1.xml (1,83KB)
     GMLCHRZĄSZCZYCE.gml (12,97KB)

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II (XXXIV/247/2021)

     GMLGÓRKI_II.gml (7,50KB)
     XMLP1.xml (4,90KB)
     XMLRys1.xml (1,82KB)
     XMLDoc1.xml (1,76KB)

5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (XLIII/317/2022)
     TIFXLIII_317_2022_obszar.tif (29,53MB)
     XMLFormularz atrybutów APP Prószków OZE.xml (5,01KB)
     XMLFormularz atrybutów dokumentów formalnych APP Prószków OZE.xml (2,14KB)
     XMLPrószków APPOZE.gml.xml (8,24KB)
     XMLRysunek_APP_Prószków OZE.xml (2,01KB)

6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (XLIX/376/2022)

     PDFuchwala-nr-xlix-376-2022.pdf (1,60MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys4_geo.tif (11,07MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys3_geo.tif (11,08MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys2_geo.tif (11,09MB)
     TIFXLIX_376_2022_rys1_geo.tif (11,08MB)
     XMLPrószków APP XLIX_376_2022.gml.xml (11,57KB)
     XMLRys1_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLRys2_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLRys3_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLRys4_Prószków.xml (1,92KB)
     XMLDoc1 Prószków.xml (2,04KB)
     XMLP1 Prószków.xml (4,17KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys3_legenda.jpeg (71,30KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys4.tif (142,37KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys4_legenda.jpeg (82,57KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys3.tif (375,04KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys2.tif (22,46KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys2_legenda.jpeg (135,29KB)
     TIFZm_MPZP_Proszkow_rys1.tif (130,50KB)
     JPEGZm_MPZP_Proszkow_rys1_legenda.jpeg (103,14KB)

7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki (L/384/2022)

     PDFL_384_2022.pdf (1,66MB)
     TIFL_384_2022_rys1_geotiff.tif (11,10MB)
     XMLDOC1 Zimnice Wielkie.xml (2,06KB)
     XMLP1 Zimnice Wielkie.xml (4,03KB)
     XMLRysunek APP Zimnice Wielkie.xml (1,94KB)
     XMLAPP Zimnice Wielkie.gml.xml (7,10KB)

8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki (dla terenu usług publicznych przy ulicy Sportowej) (LVII/443/2023)
     TIFLVII_443_2023 załącznik graficzny.tif (6,40MB)
     XMLDoc1 Złotniki.xml (2,09KB)
     XMLP1 Złotniki.xml (3,02KB)
     XMLRys 1 Złotniki.xml (1,92KB)
     XMLZłotniki APP.gml.xml (6,13KB)

9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Źlinice (dla terenu usług publicznych) (LVII/444/2023)
     TIFLVII_444_2023 załącznik graficzny.tif (6,41MB)
     XMLDoc1 Źlinice.xml (2,07KB)
     XMLP1 Źlinice.xml (3,13KB)
     XMLRys 1 Źlinice.xml (1,90KB)
     XMLŹlinice APP.gml.xml (6,19KB)

10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce (dla terenu usług publicznych przy ulicy 1 Maja) (LVIII/446/2023)
     TIFLVIII_446_2023 załącznik graficzny.tif (11,38MB)
     XMLRys 1 Boguszyce.xml (1,92KB)
     XMLAPP Boguszyce.gml.xml (6,67KB)
     XMLDoc1 Boguszyce.xml (2,09KB)
     XMLP1 Boguszyce.xml (3,56KB)

11. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej i terenu usług publicznych) (LIX/448/2023).
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 1_nowy.tif (12,80MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 4_nowy.tif (12,83MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 3_nowy.tif (12,82MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 2_nowy.tif (12,81MB)
     TIFLIX_448_2023_załącznik nr 1_nowy.tif (12,80MB)
     XMLRys 3 zmiana Prószków.xml (1,94KB)
     XMLRys 4 zmiana Prószków.xml (1,94KB)
     XMLAPP zmiana Prószków.gml.xml (20,36KB)
     XMLDoc1 zmiana Prószków.xml (2,12KB)
     XMLP1 zmiana Prószków.xml (12,80KB)
     XMLRys 1 zmiana Prószków.xml (1,94KB)
     XMLRys 2 zmiana Prószków.xml (1,94KB)

12. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki (LX/449/2023)
     TIFLX_449_2023_załącznik graficzny_nowy.tif (6,42MB)
     XMLAPP zmiana Złotniki.gml.xml (6,50KB)
     XMLDoc1 zmiana Złotniki.xml (2,03KB)
     XMLP1 zmiana Złotniki.xml (3,51KB)
     XMLRys 1 zmiana Złotniki.xml (1,88KB)