Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referendum 2015

Ogólnokrajowe referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, sposobu finansowania partii politycznych oraz rozstrzygania wątpliwości co wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. 

Głosujemy w godzinach od 6.00 do 22.00.

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) zarządził przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, wyznaczając jego termin na 6 września 2015 r.


Państwowa Komisja Wyborcza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu


1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

2. Warunki udziału w głosowaniu w kraju i za granicą.

3. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Prószków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

5. Zarządzenie Burmistrza nr RO.0050.121.2015.BP z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie treści obwieszczenia o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, lokalach obwodowych komisji ds. referndum dostosowanych do potzreb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

6.Zarządzenie nr WOR.0050.122.2015.BP z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie informacji dla niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum dotyczącej głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

7. Informacja dot. możliwości głosowania przez pełnomocnika w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym.

8.Informacja dot. możliwości głosowania korespondencyjnego w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym.

PDF9. Informacja dot. sporządzenia spisu wyborców do dnia 17 sierpnia 2015 oraz o terminie w którym będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.pdf (157,27KB)

10. Zarządzenie nr RO.0050.133.2015.BP Burmistrza Prószkowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

11.Zarządzenie nr RO.0050.140.2015.BP Burmistrza Prószkowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 3 w Ligocie Prószkowskiej, skłądu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 4 w Boguszycach i skłądu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 7 w Przysieczy oraz zmiany zarządzenia nr RO.0050.133.2015.BP z dnia 17 sierpnmia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do sprazw referendum w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.