Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"

 

Numer ogłoszenia BZP: 22341 - 2015 ; data zamieszczenia: 19.02.2015 r.

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCXSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx
DOCFormularze Ofertowe.doc
DOCWZÓR UMOWY.doc

PDFPismo z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej..pdf
DOCSkorygowane Formularze Ofertowe.doc

PDFPismo z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie korekty omyłki pisarskiej we wzorze umowy.pdf

PDFInformacja z dnia 25 marca 2015 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Dokumentacja techniczna:

 

PDFPrószków PB.pdf

PDFPrószków PIE.pdf

PDFPrószków PIWKCO.pdf

XLSXPrószków Przedmiar EXCEL.xlsx

PDFSP Prószków Toalety ERCAD ZEROW przedmiar.pdf

PDFSP Prószków Toalety ERCAD ZEROW str tyt.pdf

ATHSP Prószków Toalety ERCAD ZEROWY.ath

PDFSTWiORB szkoła Prószków-bez pierwszej strony.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2015
  przez: Katarzyna Szylar
 • opublikowano:
  19-02-2015 08:47
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  25-03-2015 14:12
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 3690
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl