Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie

 

Numer ogłoszenia BZP: 13827 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 19621 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 21443 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCFormularze ofertowe.doc
DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
DOCWzór umowy ul. Szkolna Prószków.doc

PDFModyfikacja z dnia 13 lutego 2015 r..pdf
-DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.02.2015 r..doc
-PDFPrzedmiar_robót_branża sanitarna_Prószków_Szkolna_popr.pdf
-XLSKosztorys ofertowy_kanalizacja_popr.xls

PDFPismo z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie odpowiedzi na zapyatania wykonaców i modyfikacji.pdf
-DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.02.2015r..doc
-XLSKosztorys ofertowy_kanalizacja_popr2.xls
-XLSkosztorys ofertowy sieć.xls

PDFPismo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie modyfikacji.pdf

PDFInformacja z dnia 12 marca 2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFinformacja o ponownym dokonaniu wyboru oferty.pdf
 

Dokumentacja techniczna:

- branża drogowa:

PDF1. Metryka.pdf
PDF2. Opis techniczny.pdf
PDF3. Plan orientacyjny.pdf
PDF4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1.pdf
PDF5. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 2.pdf
PDF6. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 3.pdf
PDF7. Profil podłużny - rys. nr 4.pdf
XLSkosztorys ofertowy wzór.xls
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFspecyfikacje techniczne.pdf

- branża sanitarna:

PDF1. Zgoda Zarządu GSW.pdf
PDF2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr GK.6630.704.2014.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
XLSKopia Kosztorys ofertowy_kanalizacja.xls
PDFmetryka projektu.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf
PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektorów KD-1, KD-1.1, KD-1.2.pdf
PDFRys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektorów KD-1.3, KD-1.3.1.pdf
PDFRys. nr 4 - Budowla wylotowa W-1.pdf
PDFRys. nr 5.1 - Studnia rewizyjna 1200mm.pdf
PDFRys. nr 5.2 - Studnia rewizyjna 1000mm.pdf
PDFRys. nr 5.3 - Studnia inspekcyjna 425mm.pdf
PDFRys. nr 6 - Studzienka wpustowa 500mm z osadnikiem.pdf
PDFspecyfikacje techniczne.pdf
PDFSpis rysunków.pdf
PDFWykaz.pdf

- linia telekomunikacyjna:

XLSkosztorys ofertowy sieć.xls
PDFprojekt wykonawczy.pdf
PDFprzedmiar robót - branża teletechniczna.pdf
PDFspecyfikacje techniczne.pdf

- projekt stałej organizacji ruchu:

PDF1. Metryka.pdf
PDF2. Opis techniczny.pdf
PDF3.Plan orientacyjny.pdf
PDF4. Docelowe oznakowanie.pdf
PDFuzgodnienia i opinie.pdf
PDFzatwierdzenie projektu.pdf

- pozostała dokumentacja:

PDFdokumentacja z badań podłoża gruntowego.pdf
PDFplansza zbiorcza - rys. nr 1.pdf
PDFplansza zbiorcza - rys. nr 2.pdf
PDFpozwolenie na budowe.pdf
PDFuzgodnienie ZDW.pdf
PDFwarunki orange.pdf
PDFzgłoszenie starosta.pdf
PDFzgłoszenie wojewoda.pdf
PDFzud.pdf
PDFzud załącznik.pdf