Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie

 

Numer ogłoszenia BZP: 13827 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 19621 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 21443 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCFormularze ofertowe.doc (76,50KB)
DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (90,00KB)
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (198,50KB)
DOCWzór umowy ul. Szkolna Prószków.doc (125,50KB)

PDFModyfikacja z dnia 13 lutego 2015 r..pdf (342,73KB)
-DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.02.2015 r..doc (32,00KB)
-PDFPrzedmiar_robót_branża sanitarna_Prószków_Szkolna_popr.pdf (150,23KB)
-XLSKosztorys ofertowy_kanalizacja_popr.xls (53,00KB)

PDFPismo z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie odpowiedzi na zapyatania wykonaców i modyfikacji.pdf (180,69KB)
-DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.02.2015r..doc (32,00KB)
-XLSKosztorys ofertowy_kanalizacja_popr2.xls (53,00KB)
-XLSkosztorys ofertowy sieć.xls (40,00KB)

PDFPismo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie modyfikacji.pdf (78,73KB)

PDFInformacja z dnia 12 marca 2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (337,07KB)
PDFinformacja o ponownym dokonaniu wyboru oferty.pdf (921,04KB)
 

Dokumentacja techniczna:

- branża drogowa:

PDF1. Metryka.pdf (80,75KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (164,00KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (368,97KB)
PDF4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1.pdf (891,17KB)
PDF5. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 2.pdf (158,76KB)
PDF6. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 3.pdf (279,47KB)
PDF7. Profil podłużny - rys. nr 4.pdf (188,89KB)
XLSkosztorys ofertowy wzór.xls (42,00KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (98,82KB)
PDFspecyfikacje techniczne.pdf (706,00KB)

- branża sanitarna:

PDF1. Zgoda Zarządu GSW.pdf (32,82KB)
PDF2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr GK.6630.704.2014.pdf (165,46KB)
PDFInformacja BIOZ.pdf (56,01KB)
XLSKopia Kosztorys ofertowy_kanalizacja.xls (51,50KB)
PDFmetryka projektu.pdf (16,48KB)
PDFOpis techniczny.pdf (101,68KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (86,24KB)
PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf (1 010,93KB)
PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,40MB)
PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektorów KD-1, KD-1.1, KD-1.2.pdf (249,83KB)
PDFRys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektorów KD-1.3, KD-1.3.1.pdf (211,88KB)
PDFRys. nr 4 - Budowla wylotowa W-1.pdf (172,71KB)
PDFRys. nr 5.1 - Studnia rewizyjna 1200mm.pdf (176,29KB)
PDFRys. nr 5.2 - Studnia rewizyjna 1000mm.pdf (174,19KB)
PDFRys. nr 5.3 - Studnia inspekcyjna 425mm.pdf (146,92KB)
PDFRys. nr 6 - Studzienka wpustowa 500mm z osadnikiem.pdf (182,06KB)
PDFspecyfikacje techniczne.pdf (508,00KB)
PDFSpis rysunków.pdf (7,96KB)
PDFWykaz.pdf (6,73KB)

- linia telekomunikacyjna:

XLSkosztorys ofertowy sieć.xls (39,00KB)
PDFprojekt wykonawczy.pdf (10,63MB)
PDFprzedmiar robót - branża teletechniczna.pdf (27,94KB)
PDFspecyfikacje techniczne.pdf (492,89KB)

- projekt stałej organizacji ruchu:

PDF1. Metryka.pdf (77,05KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (61,45KB)
PDF3.Plan orientacyjny.pdf (416,80KB)
PDF4. Docelowe oznakowanie.pdf (1,11MB)
PDFuzgodnienia i opinie.pdf (1,56MB)
PDFzatwierdzenie projektu.pdf (645,52KB)

- pozostała dokumentacja:

PDFdokumentacja z badań podłoża gruntowego.pdf (9,74MB)
PDFplansza zbiorcza - rys. nr 1.pdf (1,01MB)
PDFplansza zbiorcza - rys. nr 2.pdf (184,64KB)
PDFpozwolenie na budowe.pdf (100,03KB)
PDFuzgodnienie ZDW.pdf (2,87MB)
PDFwarunki orange.pdf (790,61KB)
PDFzgłoszenie starosta.pdf (1,02MB)
PDFzgłoszenie wojewoda.pdf (1 016,89KB)
PDFzud.pdf (616,37KB)
PDFzud załącznik.pdf (1,57MB)