Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.

 

Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLV-360-2014.pdf

Uchwała w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.
PDFUchwała nr XLV-361-2014.pdf

Uchwała w sprawie okreslenia wzorów formualrzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLV-362-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.

PDFUchwała nr XLV-363-2014.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

PDFUchwała nr XLV-364-2014.pdf

PDFzałacznik do uchwały nr XLV-364-2014.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

PDFUchwała nr XLV-365-2014.pdf

PDFzał. do Uchwały nr XLV-365-2014.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

PDFUchwała nr XLV-366-2014.pdf

PDFZał. do Uchwały nr XLV-366-2014.pdf

Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospdarowania przestrzennego na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLV-367-2014.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prce konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLV-368-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie gminy Prószków na rok 2015.

PDFUchwała nr XLV-369-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie.

PDFUchwała nr XLV-370-2014.pdf

PDFUchwała nr XLV-371-2014.pdf
PDFUchwała nr XLV-372-2014.pdf
PDFUchwała nr XLV-373-2014.pdf
PDFUchwała nr XLV-374-2014.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2014
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  20-11-2014 15:43
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  21-11-2014 13:17
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 4583
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl