Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.

 

Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLV-360-2014.pdf

Uchwała w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.
PDFUchwała nr XLV-361-2014.pdf

Uchwała w sprawie okreslenia wzorów formualrzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLV-362-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.

PDFUchwała nr XLV-363-2014.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

PDFUchwała nr XLV-364-2014.pdf

PDFzałacznik do uchwały nr XLV-364-2014.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

PDFUchwała nr XLV-365-2014.pdf

PDFzał. do Uchwały nr XLV-365-2014.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

PDFUchwała nr XLV-366-2014.pdf

PDFZał. do Uchwały nr XLV-366-2014.pdf

Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospdarowania przestrzennego na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLV-367-2014.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prce konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLV-368-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie gminy Prószków na rok 2015.

PDFUchwała nr XLV-369-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie.

PDFUchwała nr XLV-370-2014.pdf

PDFUchwała nr XLV-371-2014.pdf
PDFUchwała nr XLV-372-2014.pdf
PDFUchwała nr XLV-373-2014.pdf
PDFUchwała nr XLV-374-2014.pdf