Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XLIII-342-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XLIII-343-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLIII-344-2014.pdf