Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do samorządu terytorialnego 2014

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
odbędą się w dniu 16 listopada 2014 r.

Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu 20 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając ich termin na dzień 16 listopada 2014 r.


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU

Interaktywna Mapa Wyborów Samorzadowych 2014 pozwalająca każdemu miszkańcowi gminy Prószków na sprawdzenie przynależnego mu lokalu wyborczego oraz sprawdzenie listy kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach.


 1. UCHWAŁA NR XIX/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 2. UCHWAŁA NR XX/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 3. UCHWAŁA NR XXI/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIEz dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 4. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr WOR.0050.479.2014.BP z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic mk.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 15 listopada 2014 r.

 5. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 01 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

 6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 23 września 2014 r.

 7. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie w sprawie zmiany składu z dnia 3 października 2014 r.

 8. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Prószkowie.

 9. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisjiwyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwościgłosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

 10. Zarządzenie Nr RO.0050.501.2014.BP Burmistrza Prószkowa z dnia 08 października 2014r. w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów,sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

 11. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowiez dnia 14 października 2014 r.o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Prószkowiebez głosowaniaw okręgu wyborczym nr 5.

 12. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowiez dnia 14 października 2014 r.o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Prószkowiebez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.

 13. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.

 14. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowiez dnia 14 października 2014 r.o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Prószkowiebez głosowaniaw okręgu wyborczym nr 11.

 15. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnychRady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.

 16. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.

 17. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnychRady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14.

 18. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnychRady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.

 19. Uchwała Miejskiej Komisj Wyborczej w Prószkowie z dnia 20 października 2014 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Prószkowa.

 20. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

 21. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 20 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Burmistrza Prószkowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 22. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Prószkowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszwy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 23. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 27.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.

 24. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca możliwości głosowania w wyborach   do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

 25. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmiany obwieszczenia z dnia 27.10.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości składu obwodowej komisji wyborczej.

 26. DOCXPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW.docx (29,17KB)

 27. DOCXProtokół z wyborów - Rada Miejska.docx (174,87KB)

 28. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.

 29. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.

 30. Postanwoienie Komiasarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Pawła Barona.