Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków

 

Prószków, dnia 21 sierpnia 2014r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków

 

         Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie działającw imieniu Burmistrza Prószkowa dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa nr 3/2014 z dnia 08.07.2014r., którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Prószków zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1457).

         W następstwie przeprowadzonego konkursu do świadczenia usług wybrano następujące osoby:

Lp.

Nazwisko dziennego opiekuna

Imię dziennego opiekuna

1.

Mróz

Monika

2.

Pacholik

Izabela

3.

Pawelec

Józefa


Wyboru dokonano w oparciu o kryteria wskazane w ustawie z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1457) oraz ogłoszeniu konkursowym, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 ze zm.).

           

            W związku z wyłonieniem dziennych opiekunów w otwartym konkursie ofert rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani objęciem opieką ich dzieci przez dziennego opiekuna proszeni są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowieprzy ul. Opolskiej 17, pokój nr 11 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7.00-15.00; środa w godz.: 7.00-17.00; piątek w godz.: 7.00-13.00). Dodatkowe informacje można uzyskaćpod numerem telefonu: (77) 46 43 053.