Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".

 

Numer ogłoszenia BZP: 160643-2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCWzór umowy.doc (369,50KB)

DOCFormularze ofertowe.doc (327,50KB)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (85,50KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (433,50KB)

PDFPismo z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie unieważnienia postępowania.pdf (260,55KB)

 

Dokumentacja techniczna:

PDFPrzedmiar robót etap I 2014.pdf (2,07MB)

- projekt budowlano-wykonawczy:

PDFStrona tytułowa projektu budowlano - wykonawczego.pdf (133,95KB)

PDFPlan sytuacyjny dla etapu I.pdf (1,12MB)

PDFOpinia geotechniczna.pdf (7,07MB)

PDFZał. nr 5 - Mapa ewidencyjna.pdf (445,04KB)

PDFSpis załączników.pdf (20,14KB)

PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne.pdf (2,24MB)

PDFZał. nr 2 - Warunki elektryczne.pdf (1,48MB)

PDFZał. nr 3 - Decyzja Burmistrza Prószkowa.pdf (336,76KB)

PDFZał. nr 4 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf (715,16KB)

PDFPBW Prószków opis techniczny sanitarna.pdf (335,51KB)

PDFSpis załączników.pdf (26,93KB)

PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf (995,86KB)

PDFRys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu – branża sanitarna.pdf (1,13MB)

PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.pdf (593,58KB)

PDFRys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.1.pdf (336,29KB)

PDFRys. nr 3.3 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.1.1.pdf (237,29KB)

PDFRys. nr 3.4 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-2.pdf (182,67KB)

PDFRys. nr 3.5 - Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-1.pdf (210,47KB)

PDFRys. nr 3.6 - Przepompownia ścieków P-1K.pdf (186,52KB)

PDFRys. nr 3.7 - Schemat zagospodarowania terenu pompowni.pdf (132,16KB)

PDFRys. nr 3.8 - Studzienka kanalizacyjna.pdf (141,92KB)

PDFRys. nr 3.9 - Studzienka przyłączeniowa.pdf (136,50KB)

PDFRys. nr 3.10 - Zestawienie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych.pdf (48,00KB)

PDFRys. nr 4.1 - Profil podłużny wodociągu KW-1.pdf (417,58KB)

PDFRys. nr 4.2 - Profil podłużny wodociągu KW-1.1.pdf (154,10KB)

PDFRys. nr 4.3 - Profil podłużny wodociągu KW-1.2.pdf (177,83KB)

PDFRys. nr 4.4 - Profil podłużny wodociągu KW-1.3.pdf (211,47KB)

PDFRys. nr 4.6 - Szczegóły techniczne wykonanai bloków oporowych.pdf (665,24KB)

PDFRys. nr 4.7 - Zestawienie projektowanych przyłączy wodociągowych.pdf (47,85KB)

PDFPBW Prószków opis techniczny elektryczna.pdf (476,57KB)

PDFRys. nr 2 - Schemat ideowy zasilania przepompowni.pdf (142,02KB)

PDFRys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu.pdf (305,74KB)

PDFInformacja BIOZ.pdf (188,00KB)

- specyfikacje techniczne:

PDFST-00.09 Roboty drogowe i wykończeniowe.pdf (66,54KB)

PDFSpecyfikacje strona tytułowa.pdf (194,83KB)

PDFSpis specyfikacji.pdf (31,76KB)

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf (168,95KB)

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf (69,58KB)

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf (76,47KB)

PDFST-00.07 Sieć wodociągowa.pdf (132,84KB)

PDFST-00.08 Skrzyżowania rurociągów z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi.pdf (98,79KB)