Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XLI-323-2014.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLI-324-2014.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLI-325-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XLI-326-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XLI-327-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny.

PDFUchwała nr XLI-328-2014.pdf

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLI-329-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XLI-330-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę  Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XLI-331-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XLI-332-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLI-333-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

PDFUchwała nr XLI-334-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XLI-335-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

PDFUchwała nr XLI-336-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania z zakresu zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Prószków do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup..

PDFUchwała nr XLI-337-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XLI-338-2014.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2014
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  11-07-2014 13:42
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  24-07-2014 15:40
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 4634
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl