Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok.

PDFUchwała nr XL-309-2014.pdf (145,78KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok.

PDFUchwała nr XL-310-2014.pdf (204,40KB)

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XL-311-2014.pdf (155,05KB)

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

PDFUchwała nr XL-312-2014.pdf (161,15KB)

Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XL-313-2014.pdf (199,71KB)

Uchwała w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

PDFUchwała nr XL-314-2014.pdf (389,61KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

PDFUchwała nr XL-315-2014.pdf (154,26KB)

Uchwała w sprawie przystapienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

PDFUchwała nr XL-316-2014.pdf (381,33KB)

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XL-317-2014.pdf (742,87KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. 

PDFUchwała nr XL-318-2014.pdf (167,78KB)

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała nr XL-319-2014.pdf (187,88KB)

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.

PDFUchwała nr XL-320-2014.pdf (203,47KB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XL-321-2014.pdf (350,85KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XL-322-2014.pdf (2,71MB)