Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów".

 

Numer ogłoszenia BZP: 124728 - 2014 ; data zamieszczenia: 11.04.2014.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 87489 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

 

Dokumentacja przetargowa:

DOTOgłoszenie o zamówieniu..dot (82,50KB)

DOCFormularze ofertowe.doc (90,00KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (182,00KB)

DOCWzór umowy.doc (117,00KB)

PDFModyfikacja z dnia 22 kwietnia 2014 r..pdf (250,06KB)

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (16,05KB)

DOCXZmodyfikowany wzór umowy.docx (35,79KB)

PDFInformacja z dnia 13 maja 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (259,95KB)

 

 

Dokumentacja techniczna:

1. Dot. drogi:

PDFniweleta.pdf (1,10MB)

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (148,43KB)

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe Ligudy.pdf (159,94KB)

PDFprzekrój F-F.pdf (534,56KB)

PDFprzekrój 2-2.pdf (559,88KB)

PDFprzekrój A-A.pdf (560,17KB)

PDFprzekrój B-B.pdf (640,67KB)

PDFprzekrój C-C.pdf (696,88KB)

PDFprzekrój D-D.pdf (760,62KB)

PDFprzekrój E-E.pdf (677,07KB)

PDFprzekrój G-G.pdf (652,77KB)

PDFprzekrój H-H.pdf (219,45KB)

PDFszczegół nr 1.pdf (144,18KB)

PDFszczegół nr 2.pdf (210,36KB)

PDFszczegół nr 3.pdf (215,59KB)

PDFszczegół nr 4.pdf (146,93KB)

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf (754,13KB)

PDFzagospodarowanie - docelowe oznakowanie.pdf (1,16MB)

PDFZagospodarowanie ostateczne.pdf (5,42MB)

PDFodcinek A-B 1.pdf (52,74KB)

PDFodcinek A-B 2.pdf (53,31KB)

PDFodcinek A-B 3.pdf (54,22KB)

PDFodcinek A-B 4.pdf (56,99KB)

PDFodcinek A-B 5.pdf (58,27KB)

PDFodcinek A-B 6.pdf (55,03KB)

PDFodcinek A-B 7.pdf (19,25KB)

PDFodcinek C-D1.pdf (49,12KB)

PDFodcinek C-D2.pdf (44,98KB)

PDFodcinek C-D3.pdf (49,29KB)

PDFopis techniczny włączenie do DW 414.pdf (216,64KB)

PDFszczegół połączenia nawierzchni.pdf (529,16KB)

PDFwidok ogólny włączenia.pdf (835,25KB)

2. Dot. chodnika:

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (126,19KB)

PDFprzekrój 2-2.pdf (402,83KB)

PDFprzekrój A-A.pdf (840,22KB)

PDFszczegół nr 1.pdf (131,08KB)

PDFszczegół nr 2.pdf (193,71KB)

PDFszczegół nr 3.pdf (197,67KB)

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf (631,86KB)

PDFzagospodarowanie terenu.pdf (1,28MB)

3. Dot. przebudowy oświetlenia:

PDFprojekt.pdf (117,27KB)

DOCPT komplet Winów zgłoszenie.doc (119,00KB)

PDFSPECYFIKACJA.pdf (83,38KB)

4. Dot. systemu odwodnienia:

a) projekt budowlano - wykonawczy: PDFStrona tytułowa projektu budowlano - wykonawczego.pdf (128,81KB)

  - dokumenty formalno - prawne:

PDFSpis załączników.pdf (19,35KB)

PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1420_2011.pdf (231,90KB)

PDFZał. nr 2 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1421_2011.pdf (184,85KB)

PDFZał. nr 3 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf (74,39KB)

PDFZał. nr 4 - Pismo Burmistrza Prószkowa.pdf (21,65KB)

  - opis techniczny:

PDFSpis załączników.pdf (19,35KB)

PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1420_2011.pdf (231,90KB)

PDFZał. nr 2 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1421_2011.pdf (184,85KB)

PDFZał. nr 3 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf (74,39KB)

PDFZał. nr 4 - Pismo Burmistrza Prószkowa.pdf (21,65KB)

  - załączniki rysunkowe:

PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf (1,75MB)

PDFRys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu.pdf (917,67KB)

PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektora deszczowego KD1.pdf (370,77KB)

PDFRys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektora deszczowego KD2.pdf (195,73KB)

PDFRys. nr 3.3 - Profil podłużny kolektora deszczowego KD3.pdf (267,45KB)

PDFRys. nr 3.4 - Profil podłużny kolektorów sanitarnych KS1, KS2.pdf (164,58KB)

PDFRys. nr 4.1 - Studnia rewizyjna 1200mm.pdf (193,66KB)

PDFRys. nr 4.2 - Studnia inspekcyjna 425mm.pdf (155,08KB)

PDFRys. nr 4.3 - Studzienka wpustowa z osadnikiem.pdf (175,91KB)

PDFSpis rysunków.pdf (24,59KB)

  - informacja BIOZ:

PDFInformacja BIOZ.pdf (180,01KB)

b) Specyfikacja Techniczna:

PDFSpis specyfikacji.pdf (29,60KB)

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf (168,50KB)

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf (69,52KB)

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf (76,20KB)

PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf (146,72KB)

PDFST-00.04 Kanalizacja sanitarna.pdf (141,67KB)

PDFST-00.05 Sieć wodociągowa.pdf (133,53KB)

PDFST-00.06 Skrzyżowania rurociągów.pdf (81,69KB)

PDFST-00.07 Roboty wykończeniowe.pdf (75,09KB)

PDFStrona tytułowa specyfikacji technicznych.pdf (125,23KB)

5. Dot. robót telekomunikacyjnych:

PDFtelekomunikacja 1.pdf (4,60MB)

PDFtelekomunikacja 2.pdf (3,12MB)

PDFzagospodarowanie_telekom.pdf (1,54MB)

6. Przedmiary robót:

XLSkoszt ofert 01.2014 Ligudy telekom.xls (89,50KB)

XLSXKosztorys ofertowy branża sanitarna - formularz.xlsx (18,95KB)

PDFprzedmiar branża telekom ul. Ligudy.pdf (170,00KB)

PDFPrzedmiar robót Winów Ligudy sanitarna 2014.pdf (247,97KB)

PDFprzedmiar ul. Ligudy.pdf (485,65KB)

PDFprzedmiar ul. Stara Droga.pdf (203,94KB)

XLSWinów ul Ligudy 01 2014 ofertowy.xls (67,00KB)

PDFWinów ul Ligudy 1 oferta.pdf (58,57KB)

KSTWinów ul Ligudy oferta.KST (31,24KB)

XLSWinów ul.Stara Droga chodnik 01.2014 ofertowy.xls (44,50KB)