Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów".

 

Numer ogłoszenia BZP: 124728 - 2014 ; data zamieszczenia: 11.04.2014.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 87489 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

 

Dokumentacja przetargowa:

DOTOgłoszenie o zamówieniu..dot

DOCFormularze ofertowe.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCWzór umowy.doc

PDFModyfikacja z dnia 22 kwietnia 2014 r..pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

DOCXZmodyfikowany wzór umowy.docx

PDFInformacja z dnia 13 maja 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Dokumentacja techniczna:

1. Dot. drogi:

PDFniweleta.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe Ligudy.pdf

PDFprzekrój F-F.pdf

PDFprzekrój 2-2.pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFprzekrój B-B.pdf

PDFprzekrój C-C.pdf

PDFprzekrój D-D.pdf

PDFprzekrój E-E.pdf

PDFprzekrój G-G.pdf

PDFprzekrój H-H.pdf

PDFszczegół nr 1.pdf

PDFszczegół nr 2.pdf

PDFszczegół nr 3.pdf

PDFszczegół nr 4.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf

PDFzagospodarowanie - docelowe oznakowanie.pdf

PDFZagospodarowanie ostateczne.pdf

PDFodcinek A-B 1.pdf

PDFodcinek A-B 2.pdf

PDFodcinek A-B 3.pdf

PDFodcinek A-B 4.pdf

PDFodcinek A-B 5.pdf

PDFodcinek A-B 6.pdf

PDFodcinek A-B 7.pdf

PDFodcinek C-D1.pdf

PDFodcinek C-D2.pdf

PDFodcinek C-D3.pdf

PDFopis techniczny włączenie do DW 414.pdf

PDFszczegół połączenia nawierzchni.pdf

PDFwidok ogólny włączenia.pdf

2. Dot. chodnika:

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFprzekrój 2-2.pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFszczegół nr 1.pdf

PDFszczegół nr 2.pdf

PDFszczegół nr 3.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf

PDFzagospodarowanie terenu.pdf

3. Dot. przebudowy oświetlenia:

PDFprojekt.pdf

DOCPT komplet Winów zgłoszenie.doc

PDFSPECYFIKACJA.pdf

4. Dot. systemu odwodnienia:

a) projekt budowlano - wykonawczy: PDFStrona tytułowa projektu budowlano - wykonawczego.pdf

  - dokumenty formalno - prawne:

PDFSpis załączników.pdf

PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1420_2011.pdf

PDFZał. nr 2 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1421_2011.pdf

PDFZał. nr 3 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf

PDFZał. nr 4 - Pismo Burmistrza Prószkowa.pdf

  - opis techniczny:

PDFSpis załączników.pdf

PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1420_2011.pdf

PDFZał. nr 2 - Warunki techniczne nr ZGKiM_ZWK_1421_2011.pdf

PDFZał. nr 3 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf

PDFZał. nr 4 - Pismo Burmistrza Prószkowa.pdf

  - załączniki rysunkowe:

PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf

PDFRys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu.pdf

PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektora deszczowego KD1.pdf

PDFRys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektora deszczowego KD2.pdf

PDFRys. nr 3.3 - Profil podłużny kolektora deszczowego KD3.pdf

PDFRys. nr 3.4 - Profil podłużny kolektorów sanitarnych KS1, KS2.pdf

PDFRys. nr 4.1 - Studnia rewizyjna 1200mm.pdf

PDFRys. nr 4.2 - Studnia inspekcyjna 425mm.pdf

PDFRys. nr 4.3 - Studzienka wpustowa z osadnikiem.pdf

PDFSpis rysunków.pdf

  - informacja BIOZ:

PDFInformacja BIOZ.pdf

b) Specyfikacja Techniczna:

PDFSpis specyfikacji.pdf

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf

PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf

PDFST-00.04 Kanalizacja sanitarna.pdf

PDFST-00.05 Sieć wodociągowa.pdf

PDFST-00.06 Skrzyżowania rurociągów.pdf

PDFST-00.07 Roboty wykończeniowe.pdf

PDFStrona tytułowa specyfikacji technicznych.pdf

5. Dot. robót telekomunikacyjnych:

PDFtelekomunikacja 1.pdf

PDFtelekomunikacja 2.pdf

PDFzagospodarowanie_telekom.pdf

6. Przedmiary robót:

XLSkoszt ofert 01.2014 Ligudy telekom.xls

XLSXKosztorys ofertowy branża sanitarna - formularz.xlsx

PDFprzedmiar branża telekom ul. Ligudy.pdf

PDFPrzedmiar robót Winów Ligudy sanitarna 2014.pdf

PDFprzedmiar ul. Ligudy.pdf

PDFprzedmiar ul. Stara Droga.pdf

XLSWinów ul Ligudy 01 2014 ofertowy.xls

PDFWinów ul Ligudy 1 oferta.pdf

KSTWinów ul Ligudy oferta.KST

XLSWinów ul.Stara Droga chodnik 01.2014 ofertowy.xls