Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XXXVIII-296-2014.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskieo zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFUchwała nr XXXVIII-297-2014.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2014 roku.

PDFUchwała nr XXXVIII-298-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXXVIII-299-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXXVIII-300-2014.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie miny Prószków.

PDFUchwała nr XXXVIII-301-2014.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXXVIII-302-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-303-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-304-2014.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy

PDFUchwała nr XXXVIII-305-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXVIII-306-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-307-2014.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2014
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  07-04-2014 21:14
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  09-04-2014 10:30
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 4139
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl