Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XXXVIII-296-2014.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskieo zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFUchwała nr XXXVIII-297-2014.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2014 roku.

PDFUchwała nr XXXVIII-298-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXXVIII-299-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXXVIII-300-2014.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie miny Prószków.

PDFUchwała nr XXXVIII-301-2014.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXXVIII-302-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-303-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-304-2014.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy

PDFUchwała nr XXXVIII-305-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXVIII-306-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVIII-307-2014.pdf