Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe

  1. Obwieszczenie RI622022014OŚ z dnia 10 marca 2014 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:[file,id_cms='4318',type='attachment'.