Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ W NIEDZIELĘ 25 MAJA 2014 R.

GŁOSUJEMY W GODZ. 700 — 2100

W dniu 19 lutego 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na niedzielę 25 maja 2014 r.

 


AKTY PRAWNE

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WZORY DOKUMENTÓW


 1. UCHWAŁA NR XIX/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 2. UCHWAŁA NR XX/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 3. UCHWAŁA NR XXI/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIEz dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 4. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 5. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 6. Zarządzenie WOR.0050.409.2014.BP Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
 7. Informacja o uprawnieniach osób niepełnospranych.
 8. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich.
 9. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o udziale obywateli Unii Europejskiej.
 10. Zarządzenie WOR.0050.416.2014.ZB Burmistrza Prószkowa z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
 11. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrebnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potzreb wyborców niepełnosprawnych, o mozliwości głosowania korespondecyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone do przeprowadzenia głosowania korespondecyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 oku.
 12. Uchwała nr XXXVIII/297/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 13. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca możliwości głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
 14. Uzupełnienie informacji dla wyborców niepełnosprawnych w zakresie komitetów wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów
  http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/komisje/view/12
 15. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.
 16. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 05.05.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.

 17. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr WOR.0050.432.2014.BP Burmistrza Prószkwoa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.