Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr XXXVI-278-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność gminy oraz ich wydzierzawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony.

PDFUchwała nr XXXVI-279-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr XXXVI-280-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVI-281-2014.pdf

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

PDFUchwała nr XXXVI-282-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXVI-283-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVI-284-2014.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2014
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  31-01-2014 13:16
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  04-02-2014 12:42
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 4357
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl