Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr XXXVI-278-2014.pdf (86,58KB)

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność gminy oraz ich wydzierzawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony.

PDFUchwała nr XXXVI-279-2014.pdf (82,42KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr XXXVI-280-2014.pdf (215,16KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXVI-281-2014.pdf (383,49KB)

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

PDFUchwała nr XXXVI-282-2014.pdf (80,98KB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXVI-283-2014.pdf (333,86KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVI-284-2014.pdf (2,36MB)