Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2014 roku.

Treść ogłoszenia: PDFZarządzenie nr 391-2014.pdf

Wzór oferty: Wzór oferty.doc

Wyniki konkursu: DOCInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej.doc