Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.

Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

PDFUchwała nr XXXIII-248-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu.

PDFUchwała nr XXXIII-249-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała nr XXXIII-250-2013.pdf

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PDFUchwała nr XXXIII-251-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXXIII-252-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXIII-253-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystapienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIII-254-2013.pdf