Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2024 - 2029

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-1-2024.pdf (169,22KB)

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-2-2024.pdf (167,48KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr II-3-2024.pdf (184,87KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-4-2024.pdf (169,77KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-5-2024.pdf (192,03KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-6-2024.pdf (165,99KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego.

PDFUchwała nr II-7-2024.pdf (196,83KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego.

PDFUchwała nr II-8-2024.pdf (187,52KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-9-2024.pdf (197,38KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-10-2024.pdf (182,74KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwałą nr II-11-2024.pdf (193,83KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-12-2024.pdf (174,44KB)

Uchwała w sprawie ustalenia dla Burmistrza Prószkowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

PDFUchwała nr II-13-2024.pdf (330,35KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwałą nr II-14-2024.pdf (937,65KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia linii autobusowej MZK  Opole - Prószków.

PDFUchwała nr III-15-2024.pdf (248,01KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Prószków do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO".

PDFUchwała nr III-16-2024.pdf (158,30KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFUchwała nr III-18-2024.pdf (328,78KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boguszyce.

PDFUchwała nr III-18-2024.pdf (328,78KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

PDFUchwała nr III-19-2024.pdf (316,89KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej i terenu usług publicznych).

PDFUchwała nr III-20-2024.pdf (391,09KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Prószków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Chrząszczyce”.

PDFUchwała nr III-21-2024.pdf (158,38KB)

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

PDFUchwała nr III-22-2024.pdf (423,23KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr III-23-2024.pdf (164,93KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

PDFUchwała nr III-24-2024.pdf (237,33KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

PDFUchwała nr III-25-2024.pdf (924,93KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr III-26-2024.pdf (3,92MB)

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prószkowa wotum zaufania.

PDFUchwała nr IV-27-2024.pdf (149,55KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2023 rok.

PDFUchwała nr IV-28-2024.pdf (148,74KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2023 rok.

PDFUchwała nr IV-29-2024.pdf (160,96KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.

PDFUchwała nr IV-30-2024.pdf (2,06MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Źlinice (dla terenu usług publicznych).

PDFUchwała nr IV-31-2024.pdf (2,91MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki (dla terenu usług publicznych przy ulicy Sportowej).

PDFUchwała nr IV-32-2024.pdf (2,55MB)

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki – część 1.

PDFUchwała nr IV-33-2024.pdf (1,85MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Prószków porozumienia z Miastem Opole oraz gminami: Komprachcice, Chrząstowice, Gogolin, Murów oraz Popielów w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej".

PDFUchwała nr IV-34-2024.pdf (157,24KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Prószkowska (dla terenu usług).

PDFUchwała nr IV-35-2024.pdf (645,21KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

PDFUchwała nr IV-36-2024.pdf (615,35KB)