Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach".

 

Numer ogłoszenia BZP: 179235-2013; data zamieszczenia: 05.09.2013.

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx (24,80KB)

DOCWzór umowy.doc (102,00KB)

DOCFormularze Ofertowe.doc (71,00KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Złotniki.doc (167,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 września 2013 r..pdf (224,21KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.09.2013 - sprostowanie do pisma.pdf (249,86KB)

 

 

 

Dokumentacja techniczna:

PDFZłotniki-plac-przedmiar.pdf (93,14KB)

PDFzagospodarowanie- wymiary.pdf (865,65KB)

PDFzagospodarowanie- powierzchnie.pdf (893,37KB)

PDFzagospodarowanie- kan sanitarna.pdf (893,01KB)

PDFwpust deszczowy.pdf (22,62KB)

PDFstudzienka 1000.pdf (23,57KB)

PDFprzekroj BB.pdf (101,74KB)

PDFprzekroj AA.pdf (33,03KB)

PDFPOR etap 2.pdf (890,51KB)

PDFPOR etap 1.pdf (883,82KB)

PDFopis techniczny POR.pdf (52,71KB)

PDFopis techniczny.pdf (60,72KB)

PDFzagospodarowanie- wysokosci.pdf (866,30KB)

DOCspis treści Złotniki plac.doc (33,50KB)

DOCOkładka SST Złotniki plac.doc (26,50KB)

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc (174,50KB)

DOCD.08.03.01-Obrzeża betonowe.doc (63,50KB)

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc (54,50KB)

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc (51,00KB)

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc (89,00KB)

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc (43,00KB)

DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc (125,50KB)

DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc (76,00KB)

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc (144,00KB)

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc (39,50KB)

DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc (120,00KB)

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc (69,50KB)

DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc (135,50KB)

DOCD.08.02.02-Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.doc (55,50KB)