Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach".

 

Numer ogłoszenia BZP: 179235-2013; data zamieszczenia: 05.09.2013.

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx

DOCWzór umowy.doc

DOCFormularze Ofertowe.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Złotniki.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 września 2013 r..pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.09.2013 - sprostowanie do pisma.pdf

 

 

 

Dokumentacja techniczna:

PDFZłotniki-plac-przedmiar.pdf

PDFzagospodarowanie- wymiary.pdf

PDFzagospodarowanie- powierzchnie.pdf

PDFzagospodarowanie- kan sanitarna.pdf

PDFwpust deszczowy.pdf

PDFstudzienka 1000.pdf

PDFprzekroj BB.pdf

PDFprzekroj AA.pdf

PDFPOR etap 2.pdf

PDFPOR etap 1.pdf

PDFopis techniczny POR.pdf

PDFopis techniczny.pdf

PDFzagospodarowanie- wysokosci.pdf

DOCspis treści Złotniki plac.doc

DOCOkładka SST Złotniki plac.doc

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc

DOCD.08.03.01-Obrzeża betonowe.doc

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc

DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc

DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc

DOCD.08.02.02-Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.doc