Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert o udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2024 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.1057.2024.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2024 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXI/465/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2023 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

Stowarzyszenie Bieg Opolski
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole

Wzgórzowa Trzynastka.

1 254,00

2.

Opolski Klub Taekwondo
ul. Skłodowskiej-Curie 40
45-765 Opole

Taekwondo – skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Prószków w 2024 roku.

2 508,00

3.

PLUKS Pomologia Prószków
ul. Pomologia 11
46-060 Prószków

Gramy do jednej bramki! Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Prószków w roku 2024.

9 850,00

4.

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju
ul. Luboszycka 32a/5
45-215 Opole

Aktywny Przedszkolak 2024.

2 000,00

5.

Fundacja Tenis Prószków
ul. Sportowa 3
46-060 Prószków

Tenis – gram, bo lubię!

11 000,00

6.

Gminne Zrzeszenie Orzeł Źlinice
ul. 1 Maja 39
46-061 Boguszyce

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” – upowszechnianie kultury fizycznej.

77 000,00

7.

Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków-Przysiecz
ul. Sportowa 1
46-060 Prószków

Współzawodnictwo i szkolenie w piłce nożnej kobiet i mężczyzn.

57 000,00

8.

Klub Sportowy „Chrząszcz”
ul. Leśna 27
46-060 Chrząszczyce

Sport jest lepiszczem społeczności.

20 329,00

9.

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+)
ul. Millera 14/24
01-496 Warszawa

Aktywni Razem

2 509,00

10.

Akademia Piłki Nożnej Orzeł Źlinice
ul. Krapkowicka 1
46-061 Źlinice

Kick & Swim: Sportowa przygoda dla Młodych Mieszkańców Gminy Prószków

10 796,00

11.

Stowarzyszenie „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska”

ul. Szkolna 68

46-060 Ligota Prószkowska

„Roztańczeni”.

1 254,00

12.

Stowarzyszenie „Nasze Górki”

ul. Szkolna 2

46-060 Górki

W nowym roku Górki dotrzymują tanecznego kroku.

1 500,00

13.

Stowarzyszenie – Czas na Zimnice Wielkie

ul. Opolska 47

46-061 Zimnice Wielkie

Aktywność fizyczna w Sołectwie.

1 500,00

14.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy

ul. Szkolna 14

46-060 Przysiecz

Spacerem przez wieś.

1 500,00

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie wynik sport.pdf (152,39KB)