Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert o udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2024 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.1056.2024.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 5 lutego 2024 r.

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2024 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

PDFZarządzenie wynik promocja zdrowia.pdf (140,66KB)
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXI/465/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2024, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2023 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

 

 

Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5a
45-010 Opole

  1. Promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.
  2. Podejmowanie działań wynikających
    z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Prószków.

 

96 000,00

2.

Stowarzyszenie „Dla pacjentów bez granic”
ul. Opolska 13
46-060 Prószków

Pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców gminy Prószków.

80 000,00

3.

Stowarzyszenie Nasza Wioska – Ligota Prószkowska
ul. Szkolna 68
46-060 Ligota Prószkowska

Zdrowie to podstawa.

4 000,00

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.