Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2024


Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Głosujemy w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając ich termin na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w spr. zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (313,35KB)


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W OPOLU


INFORMACJE:

- o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

- o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja dotycząca dyżuru Urzędnika Wyborczego w dniu 28.02.2024 r. oraz 08.03.2024 r. PDFInformacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego.pdf (309,97KB)

 


  1. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r-1.pdf (85,55KB)

  2. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024  r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31.01.2024 r.pdf (272,09KB)

  3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 stycznia 2024 r.pdf (426,19KB)

  4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFObwieszczenie_Marszałka_Województwa_Opolskiego_o_okręgach_wyborczych.pdf (526,98KB)

  5. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 5 lutego 2024 r.pdf (133,66KB)

  6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (612,76KB)