Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2024


Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Głosujemy w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając ich termin na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w spr. zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (313,35KB)


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W OPOLU


INFORMACJE:

- o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

- o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja dotycząca dyżuru Urzędnika Wyborczego w dniu 06.04.2024 r. oraz 07.04.2024 r. PDFInformacja dotycząca dyżuru Urzędnika Wyborczego w dniu 06.04.2024 oraz 07.04.2024.pdf (125,62KB)
 

Informacja dotycząca dyżuru Urzędnika Wyborczego w dniu 28.02.2024 r. oraz 08.03.2024 r. PDFInformacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego.pdf (309,97KB)

Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych opracowane przez Krajowe Biuro Wyborcze

PDFSAM 2024 - Prezentacja_OKW.pdf (4,94MB)

PPTSAM 2024 - OKW_znak X.ppt (4,45MB)

Prawa autorskie - Krajowe Biuro Wyborcze

PDFBroszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dla gmin.pdf (4,52MB)

PDFKodeks wyborczy - wyciąg samorząd 2024.pdf (1 007,49KB)

Mężowie zaufania - wzory dokumentów:

PDFzaswiadczenia-dla-meza-zaufania-ktory-spelnil-warunki-niezbedne-do-wyplaty-diety.pdf (258,62KB), PDFzaswiadczenia-usprawiedliwiajacego-nieobecnosc-w-pracy-wykonywaniem-zadan-meza-zaufania.pdf (268,65KB), PDFEwidencja czasu pracy.pdf (388,31KB), PDFWniosek o wypłatę diety.pdf (327,60KB)

Wytyczne w sprawie zgodności arytmetycznej danych: PDF1711574155_wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej.pdf (215,86KB)

Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Prószków w dniu głosowania tj. 07.04.2024 r.PDFGodziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Prószków.pdf (223,90KB)


 1. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r-1.pdf (85,55KB)

 2. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024  r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31.01.2024 r.pdf (272,09KB)

 3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 stycznia 2024 r.pdf (426,19KB)

 4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFObwieszczenie_Marszałka_Województwa_Opolskiego_o_okręgach_wyborczych.pdf (526,98KB)

 5. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 5 lutego 2024 r.pdf (133,66KB)

 6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (612,76KB)

 7. Postanowienie nr 375/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFPostanowienie nr 375 2024 Komisarza Wyborczego z dnia 4 marca 2024 r.pdf (195,96KB)

 8. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 marca 2024.pdf (316,57KB)

 9. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Prószkowie PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r.pdf (191,78KB)

 10. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II i III z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 11. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFObwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie.pdf (199,92KB)

 12. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6.pdf (260,53KB)

 13. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8 PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf (257,31KB)

 14. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.pdf (256,25KB)

 15. Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I  z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.pdf (1,90MB)

 16. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I  z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW.pdf (212,43KB)

 17. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Prószkowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 19.03.2024 o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Prószkowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.pdf (263,78KB)

 18. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 19.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.pdf (281,57KB)

 19. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w OKW nr 4.pdf (107,65KB)

 20. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1.pdf (223,67KB)

 21. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o listach kandydatów na radnych.pdf (6,37MB)

 22. Zarządzenie Nr RO.0050.1094.2024.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Prószków, w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.1094.2024.KRO z dnia 25 marca 2024 r.pdf (1,17MB)

 23. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 3 kwietnia 2024 r.pdf (209,84KB)

 24. Informacja dotycząca dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie w dniu 06.04.2024 r. oraz 07.04.2024 r.PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie - dyżury.pdf (313,83KB)

 25. Obwieszczenie WKW w Opolu o skreśleniu kandydata z listy nr 3 w okręgu nr 1-1 PDFobwieszczenie WKW w Opolu o skreśleniu kandydata z listy nr 3 w okręgu nr 1-1.pdf (326,46KB)

 26. Protokół z wyborów Burmistrza Prószkowa PDFProtokół Burmistrz 2024.pdf (59,28KB)

 27. Protokół z głosowania na radnych Rady Miejskiej w Prószkowie PDFProtokół Rada Miejska 2024.pdf (74,53KB)

 28. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r.pdf (111,74KB)