Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
 

Numer ogłoszenia BZP: 147469-2013 ; data zamieszczenia: 18.07.2013

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP:290580 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFSprostowanie do pisma - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

DOCOgloszenie o zamówieniu.doc

DOCXSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx

DOCXWzór umowy z wykonawcą.docx

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

DOCZmodyfikowany wzór umowy.doc

PDFpismo z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf

DOCzmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.doc