Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zaproszenie na VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 i 12 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Przewodnicząca Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień 12 grudnia 2023 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Żłobku Publicznym w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G.

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z szóstego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 4. Zaopiniowanie Oceny aktualności i stopnia realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prószków”.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Joanna Łubińska-Wójcik  

                                                           Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji


 

Porządek obrad Komitetu Rewitalizacji

Termin posiedzenia: 12 grudnia 2023 r. godzina 13:00

Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie,
ul. Daszyńskiego 1G,

 

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z szóstego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
 4. Zaopiniowanie Oceny aktualności i stopnia realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prószków”.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.