Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice".

Numer ogłoszenia w BZP: 533156-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 500001859-N-2017 z dnia 03-07-2017 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

DOCXOgłoszenie nr 533156 o zamówieniu.docx
DOCXFormularze ofertowe.docx
DOCXSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Źlinice.docx
DOCXWzór umowy.docx

DOCXOgłoszenie nr 500001859-N-2017 o zmianie ogłoszenia.docx

PDFModyfikacja z dnia 3 lipca 2017 r..pdf

PDFInformacja z dnia 5 lipca 2017 r. o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf
 

2.Dokumentacja techniczna:

- branża drogowa:

PDF1-4.pdf
PDF2-4.pdf
PDF3-4.pdf
PDF4-4.pdf
PDFniwelata.pdf
PDFOPIS2.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFSST Zlinice.pdf
PDFStudnia betonowa.pdf
PDFszczegół wbudowania krawężnika.pdf
PDFszczegół wbudowania obrzeża.pdf
PDFwidok wjazdu na posesję.pdf
PDFŹlinice ul.Wolności 2017 PRZEDMIAR.pdf
 

-branża sanitarna:

PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzedmiar robót - Źlinice Wolności branża sanitarna.pdf
PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf
PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFRys. nr 3.1 - Profile podłużne wodociągów W1, W2, W3.pdf
PDFRys. nr 3.2 - Profile podłużne kolektorów kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFRys. nr 4.1 - Schemat zabudowy węzłów wodociągowych.pdf
PDFRys. nr 4.2 - Szczegóły techniczne wykonania bloków oporowych.pdf
PDFRys. nr 5.1 - Studnia rewizyjna śr. 1000mm.pdf
PDFRys. nr 5.2 - Studzienka inspekcyjna śr. 425mm.pdf
PDFSpis rysunków.pdf
PDFSpis specyfikacji.pdf
PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf
PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf
PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf
PDFST-00.03 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.pdf
PDFST-00.04 Sieć wodociągowa.pdf
PDFST-00.05 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf
PDFST-00.06 Roboty drogowe i wykończeniowe.pdf
PDFStrona tytułowa.pdf
 

- branża elektryczna:

PDF20170619124511863.pdf
PDFpt trasy1.pdf
PDFpt trasy2.pdf
JPEGschemat oświetlenia 1.jpeg
PDFSST Prószków Źlinice1.pdf