Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RI.6220.6.2023.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów triasowych – studni wierconej S-4 dla potrzeb wodociągu komunalnego w Źlinicach.” Realizację inwestycji planuje się na działce nr 254/23 k. m. 1 obręb Zimnice Małe (RI.6220.6.2023.OŚ)

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam,

że w dniu 20 września 2023 r. została wydana decyzja nr RI.6220.6.2023.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów triasowych – studni wierconej S-4 dla potrzeb wodociągu komunalnego w Źlinicach.” Realizację inwestycji planuje się na działce nr 254/23 k. m. 1 obręb Zimnice Małe.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn. 7:00-15:00, wt. 7:00-15:00, śr. 7:00-17:00, cz. 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Stosownie do art. 72 ust. 6 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze obwieszczenie oraz treść decyzji  zostały w dniu 20 września 2023 r. udostępnione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Zimnice Małe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska, na okres 14 dni.

PDFdecyzja RI.6220.6.2023.OŚ.pdf (1,51MB)
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (369,14KB)