Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referendum ogólnokrajowe 2023 r.

18 sierpnia 2023 r. zarządzone zostało referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1636

Referendum zostanie przeprowadzone wraz z wyborami parlamentarnymi, w niedzielę 15 października 2023 r.:

  • głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów, w godz. 7:00 – 21:00,
  • zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów,
  • głosowanie przeprowadza jedna i ta sama obwodowa komisja wyborcza,
  • przy użyciu jednej urny wyborczej, do której wrzucane są zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym,
  • wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum). Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 ze zm.):

  • zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wyborów; zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum – wyborca składa tylko 1 wniosek o wydanie zaświadczenia dla danych wyborów (!);
  • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania we właściwych wyborach dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami dotyczy również głosowania w referendum - wyborca składa tylko 1 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP;
  • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum – wyborca dokonuje zgłoszenia tylko raz.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego razem z wyborami parlamentarnymi znaleźć można na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod poniższym linkiem:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/wyjasnienia-zwiazane-z-przeprowadzeniem-referendum-ogolnokrajowego-w-tym-samym-dniu-w-ktorym-odbywaj