Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 15 października 2023 r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na 15 października 2023 r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (333,78KB)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.pdf (199,37KB)


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU


INFORMACJE:

- o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_aktualnosci/51291

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp51236

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp51237

- informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i w wieku 60+ do i z lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023r.

Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w dniu 15 października 2023 r. będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Transport organizowany będzie na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego. Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego w dniu wyborów należy zgłosić w terminie do dnia 2 października 2023r. Prawo to przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego może być dokonane ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 lub drogą elektroniczną na adres e-mail urzędu: , lub przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /8w9o9e4wok/SkrytkaESP. Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem telefonu 77 4013700 lub 77 4013731 lub osobiście (ustnie) w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w pokoju nr 28 A. Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania  z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 12 października 2023 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Miejskiego w Prószkowie o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU DOTYCZĄCA SKŁADU, SIEDZIBY I PEŁNIONYCH DYŻURACH:

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf (120,08KB)


Informacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego

PDFInformacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego.pdf (174,17KB)


  1. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. PDFZarządzenie nr RO.0050.950.2023.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 9 sierpnia 2023 r.pdf (323,79KB)
  2. Postanowienie Nr 255/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. PDFPostanowienie Nr 255 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15.10.2023 r.pdf (197,12KB)
  3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 września 2023 r.pdf (1,16MB)
  4. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 września 2023 r. dotycząca możliwości dokonywania przez Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 września 2023 r.pdf (270,41KB)