Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków (RI.602.1.2023.KRI)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków

Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków.

 1. Inwestor: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie, tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail:
 1. Wymagany od Oferentów zakres usług to:
 1. kompleksowe opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana),
 2. przygotowanie wzorów zawiadomień i obwieszczeń,
 3. uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii,
 4. przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 5. przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu,
 6. udział w komisji oraz sesji Rady Miejskiej, na której omawiany będzie projekt uchwały.
 1. Termin realizacji zadania: 30 listopada 2023 r.
 1. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
b) ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2023 r.,
c) ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie zamawiającego;
- przesłać listownie na adres zamawiającego;
- przesłać drogą elektroniczną na adres: ochronasrodowiska@proszkow.pl.

 1. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

            Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

 1. Termin związania ofertą – 60 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFopracowanie POŚ.pdf (377,14KB)