Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy Prószków za rok 2022

INFORMACJA

O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW  W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2022

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 Burmistrz Prószkowa przekazał Radzie Miejskiej w Prószkowie Raport o stanie Gminy Prószków za rok 2022, który stosownie do założeń art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.

Zgodnie z art. 28aa przywołanej ustawy rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, a nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mogą brać udział radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Prószków za rok 2022  składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady, a po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie, podczas której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Prószków za rok 2022 została zaplanowana na dzień 21 czerwca 2023 r. W związku z powyższym pisemne zgłoszenia do udziału w debacie wraz z wymaganą liczbą podpisów (tj. 20 osób) przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w okresie od 13 do 21 czerwca 2023 r. do godz. 9.00. Zgłoszenia mieszkańców dokonane w innym terminie nie będą rozpatrywane. 

Zachęcam mieszkańców i mieszkanki gminy Prószków do udziału w debacie.

Raport: PDFRaport o stanie gminy za 2022 rok.pdf (3,29MB)
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prószkowie

Lucjan Dzumla