Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie z przyrodą i historią Śląska”

„Burmistrz Prószkowa informuje, że działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków /www.bip.proszkow.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie /www.proszkow.pl /oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie z przyrodą i historią Śląska”.

        Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie). Uwagi należy wnosić pisemnie, przesyłając
je drogą elektroniczną na adres:  lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.”

 

PDFOferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Spotkanie z przyrodą i historią Śląska”.pdf (1,10MB)