Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Prószków (RI.7010.4.2023.KRI)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Gminy Prószków.

Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w czterech miejscowościach Gminy Prószków.

 1. Inwestor: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie, tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail: 
 1. Wymagany od Oferentów zakres usług to kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót, osobno dla wskazanych odcinków:
  -  ulica Eichendorfa w Prószkowie,
  -  ulica Kościuszki w Zimnicach Wielkich (podzielona na dwa etapy),
  -  ulica Piaskowa w Prószkowie,
  -  ulica Leśna w Chrząszczycach.

Dokumentację należy wykonać jako cztery odrębne projekty.

 1. Przebieg odcinków, dla których ma zostać przygotowana dokumentacja został wskazany na załącznikach mapowych załączonych do oferty.
 1. Termin realizacji całego zadania: 4 miesiące od podpisania umowy.
 1. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:

          a) ofertę należy sporządzić w języku polskim,

          b) ofertę należy złożyć do dnia 02.05.2023 r.,

          c) ofertę można złożyć:
          - osobiście w siedzibie zamawiającego;
          - przesłać listownie na adres zamawiającego;
          - przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje@proszkow.pl.

 1. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

          Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

 1. Termin związania ofertą – 30 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFzapytanie z załącznikami.pdf (1,40MB)