Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert o udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2023 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.870.2023.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2023 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w zw. z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)  oraz Uchwały nr XLIX/380/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023, ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2023 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

Stowarzyszenie Bieg Opolski
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole

Wzgórzowa Trzynastka.

7 000,00

2.

Opolski Klub Taekwondo
ul. Składowskiej-Curie 40
45-765 Opole

Taekwondo – skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Prószków w 2023 roku.

4 000,00

3.

PLUKS Pomologia Prószków
ul. Pomologia 11
46-060 Prószków

Gramy do jednej bramki! Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Prószków w roku 2023.

19 500,00

4.

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju
ul. Luboszycka 32a/5
45-215 Opole

Aktywny Przedszkolak 2023.

2 000,00

5.

Fundacja Tenis Prószków
ul. Sportowa 3
46-060 Prószków

Tenis – gram, bo lubię!

11 000,00

6.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. Daszyńskiego 6
46-060 Prószków

Sportowa Gmina Prószków

74 500,00

7.

Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków-Przysiecz
ul. Sportowa 1
46-060 Prószków

Współzawodnictwo i szkolenie w piłce nożnej kobiet i mężczyzn.

42 125,00

8.

Klub Sportowy „Chrząszcz”
ul. Leśna 27
46-060 Chrząszczyce

Sport jest lepiszczem społeczności.

15 375,00

9.

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+)
ul. Millera 14/24
01-496 Warszawa

Aktywni Razem

5 000,00

10.

Akademiia Piłki Nożnej Orzeł Źlinice
ul. Krapkowicka 1
46-061 Źlinice

Młoda kadra prószkowskich boisk

19 500,00

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie wynik sport.pdf (115,19KB)