Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszcze o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udostępnieniu jej treści dla przedsięwzięcia np.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków (RI.6220.3.2022.OŚ)

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam,

że w dniu 23 lutego 2022 r. została wydana decyzja nr RI.6220.3.2022.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków, powyższe działki znajdują się na karcie mapy nr 1.

Treść decyzji przedstawiam poniżej. Ponadto, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17,
46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn. 7:00-15:00, wt. 7:00-15:00, śr. 7:00-17:00, cz. 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Stosownie do art. 72 ust. 6 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze obwieszczenie  oraz treść decyzji zostały w dniu 23 lutego 2023 r. udostępnione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Przysiecz i Ligota Prószkowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska, na okres 14 dni.

PDF22. obwieszczenie - treść decyzji RI.6220.3.2022.OŚ.pdf (253,46KB)
PDF21. decyzja RI.6220.3.2022.OŚ - złoże Przysiecz II - do druku.pdf (6,75MB)