Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2013

1. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOIŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2012.

XLSwykaz.xls (75,00KB)

2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2013 r.

PDFWykonanie budżetu gminy Prószków za I kwartał 2013 r..pdf (62,10KB)

3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w roku 2012 w zakresie podatków, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych 2013.pdf (452,40KB)

4.Informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za II kwartał 2013 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2 kwartał 2013 r..pdf (215,83KB)

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

PDFInformacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2013.pdf (4,09MB)

6.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

PDFUchwała RIO nr 384-2013.pdf (649,45KB)

7.Informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2013 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu - 3 kwartał 2013 r..pdf (224,18KB)

8.Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o. oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2013 do dnia 31-12-2013 r.

DOC2013-Inf.o doch.i stratach ZGKiM w Prószkowie.doc (87,50KB)