Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2013

1. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOIŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2012.

XLSwykaz.xls

2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2013 r.

PDFWykonanie budżetu gminy Prószków za I kwartał 2013 r..pdf

3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w roku 2012 w zakresie podatków, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych 2013.pdf

4.Informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za II kwartał 2013 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2 kwartał 2013 r..pdf

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

PDFInformacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2013.pdf

6.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

PDFUchwała RIO nr 384-2013.pdf

7.Informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2013 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu - 3 kwartał 2013 r..pdf

8.Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o. oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2013 do dnia 31-12-2013 r.

DOC2013-Inf.o doch.i stratach ZGKiM w Prószkowie.doc

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2013
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  16-04-2013 14:05
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  20-05-2014 11:52
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 9145
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl