Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.: Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert

 

Numer postępowania:
RO.271.8.2022.KRO
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
19.12.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
19.12.2022 11:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: ddfdaebc-e818-4dda-af40-29f699956f52

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ddfdaebc-e818-4dda-af40-29f699956f52

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 208 000,00 zł.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (261,57KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 19.12.2022 r.pdf (160,99KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf (136,28KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (34,39KB)
PDFWyjaśnienie i modyfikacja.pdf (297,29KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (108,79KB)

PDFSWZ.pdf (496,36KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (459,50KB)
DOCzał. nr 1.1 do SWZ.doc (445,50KB)
DOCZał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie - art. 125.doc (431,50KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc (417,50KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc (425,50KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.doc (420,00KB)
DOCZał. nr 6 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc (418,00KB)
PDFZał. nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf (245,36KB)
DOCZał. nr 8 do SWZ - oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP.doc (416,50KB)
PDFZał. nr 9 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (394,32KB)