Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet gminy Prószków na rok 2023

Budżet Gminy Prószków na 2023 rok.

PDFUchwała nr LI-392-2022.pdf (2,00MB)

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023.

PDF1. Projekt Uchwały budżetowej 2023-sig.pdf (328,91KB)
PDF2. ZAŁ.NR 1 Planowane dochody budżetu na 2023 r-sig.pdf (344,94KB)
PDF3. ZAŁ.NR 2 Planowane wydatki budżetu na 2023-sig.pdf (365,35KB)
PDF4. Zał. Nr 3 Przychody i Rozchody na 2023-sig.pdf (277,67KB)
PDF5. Zał. Nr 4 Planowane dochody i wydatki w ramach profilaktyki alkoholowej 2023-sig.pdf (289,27KB)
PDF6. Zał. Nr 5 Planowane dochody i wydatki na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2023 -sig.pdf (285,96KB)
PDF7. Zał. Nr 6 Planowane dochody i wydatki na zadania z ochrony środowiska 2023-sig.pdf (283,37KB)
PDF8. Zał. Nr 7 Planowane dochody i wydatki na system gospodarownia odpadami 2023-sig.pdf (287,78KB)
PDF9. Zał. Nr 8 Planowane dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich 2023-sig.pdf (325,39KB)
PDF10. ZAŁ.NR 9 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2023-sig.pdf (283,37KB)
PDF11. ZAŁ.NR 10 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy 2023-sig.pdf (273,07KB)
PDF12. Zał. Nr 11 Planowane wydatki majątkowe wg zadań-sig.pdf (295,64KB)
PDF13. ZAŁ. NR 12 Roczny plan na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2023-sig.pdf (387,17KB)
PDF14. Zał. Nr 13 Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst 2023-sig.pdf (342,42KB)
PDF15. Zał. Nr 14 Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracji rządowej 2023-sig.pdf (342,63KB)
PDF16. Omówienie budżetu gminy 2023 -sig.pdf (408,68KB)
PDF17. UZASADN.PODATKÓW I INWESTYCJI 2023-sig.pdf (306,31KB)

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prószków.

PDFprojekt WPF 2023-2026.pdf (7,52MB)

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDFUchwała RIO 408 2022 Prószków-sig.pdf (313,18KB)
PDFUchwała RIO 409 2022 Prószków-sig.pdf (316,83KB)
PDFUchwała RIO 410 2022 Prószków-sig.pdf (310,28KB)

PDFUchwała RIO 669.pdf (579,85KB)
PDFUchwała RIO 684.pdf (580,04KB)