Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa (RI.6722.2.2021.GP)

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki przyjętą uchwałą Nr XLVIII/359/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa w Opolskiego z dnia 4 listopada 2022 r., poz. 3034).

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 23 listopada 2022 roku poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie (bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne).

 

PDFOBWIESZCZENIE RI.6722.2.2021.GP.pdf (193,92KB)