Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Prószkowie


Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Prószkowie.

 

Numer postępowania:
RO.271.7.2022.KRO
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
07.10.2022 11:00
Data składania ofert/wniosków:
07.10.2022 10:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e3b7994-696e-45a0-a08d-a34a4755b9e9

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e3b7994-696e-45a0-a08d-a34a4755b9e9

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 438 000,00 zł.

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf (451,57KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 07.10.2022 r..pdf (126,27KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf (111,85KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (115,68KB)
PDFSWZ.pdf (463,21KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO.doc (94,50KB)
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (60,50KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (46,00KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc (55,50KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (43,50KB)
DOCZał. nr 6 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.doc (55,00KB)
PDFZał. nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf (435,13KB)
XLSXZal-nr 4 do umowy.xlsx (11,33KB)
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy.docx (27,45KB)
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa.docx (131,89KB)
 

Dokumentacja przetargowa - techniczna:

DOCXWYKAZ ZMIAN ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIARU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.docx (14,48KB)
PDFE - Legenda opraw oświetleniowych.pdf (385,64KB)
PDFE - OPIS TECHNICZNY.pdf (162,32KB)
PDFE1 - Rzut piwnicy.pdf (700,81KB)
PDFE2 - Rzut przyziemia.pdf (594,91KB)
PDFE3 - Rzut piętra.pdf (608,35KB)
PDFE4 - Rzut dachu.pdf (410,36KB)
PDFE5 - Schemat tablicy TK.pdf (304,27KB)
PDFPRZEDMIAR - INSTALACJE ELKTRYCZNE.pdf (86,59KB)