Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie (postępowanie 3)

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

 

Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Prószkowie.

 

Numer postępowania:
RO.271.6.2022.KRO
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
17.08.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
17.08.2022 11:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 34a8fc36-a4ea-48c7-a42a-ffeef9fb9f81

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34a8fc36-a4ea-48c7-a42a-ffeef9fb9f81

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 438 000,00 zł.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 13.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (192,87KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 17.08.2021 r..pdf (147,96KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf (135,29KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (126,25KB)
PDFSWZ Modernizacja Przedszkola (sierpień 2022).pdf (513,89KB)
PDFWyjasnienie treści SIWZ z dnia 10.08.2022 r..pdf (373,65KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO.doc (258,00KB)
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (231,50KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (223,00KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc (228,00KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (222,00KB)
DOCZał. nr 6 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (II) ost.doc (234,00KB)
PDFZał. nr 7 do SWZ - Projekt umowy(III).pdf (505,06KB)
XLSXZal-nr 4 do umowy.xlsx (28,27KB)
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy.docx (73,29KB)
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa.docx (77,38KB)

Dokumentacja przetargowa - techniczna:

- DOCXWYKAZ ZMIAN ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIARU ROBÓT II.docx (16,27KB)

- przedmiary:

PDFPRZEDMIAR ROBÓT_INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA.pdf (324,73KB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT PRZEDSZKOLE PRÓSZKÓW 07_22.pdf (751,82KB)

PRZEDMIAR - INSTALACJA GAZOWA.pdf

- branża architektoniczno - konstrukcyjna:

PDF1. METRYKA.pdf (183,23KB)
PDF4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf (366,54KB)
PDF3. OPIS TECHNICZNY.pdf (282,05KB)
PDF2. ZAWARTOŚĆ.pdf (245,84KB)
PDFA2 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (561,10KB)
PDFA1 - RZUT PIWNICY.pdf (616,51KB)
PDFA6 - ELEWACJE.pdf (620,46KB)
PDFA5 - ELEWACJE.pdf (696,72KB)
PDFA4 - RZUT DACHU.pdf (239,54KB)
PDFA3 - RZUT I PIĘTRA.pdf (536,53KB)
PDFA10 - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW.pdf (974,46KB)
PDFA9 - OGRODZENIE.pdf (187,78KB)
PDFA8 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf (197,15KB)
PDFA7 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf (215,50KB)
PDFD3 - DETAL.pdf (442,35KB)
PDFD2 - DETAL.pdf (433,11KB)
PDFD1 - DETAL.pdf (173,78KB)
PDFD6 - DETAL.pdf (621,44KB)
PDFD5 - DETAL.pdf (381,47KB)
PDFD4 - DETAL.pdf (506,65KB)
PDFI3 - INWENTARYZACJA - RZUT I PIĘTRA.pdf (303,09KB)
PDFI2 - INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (309,42KB)
PDFI1 - INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY.pdf (405,46KB)
PDFD7 - DETAL.pdf (446,27KB)
PDFZ1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (896,35KB)
PDFI5 - INWENTARYZACJA - ELEWACJE.pdf (162,49KB)
PDFI4 - INWENTARYZACJA - ELEWACJE.pdf (165,77KB)
PDF3. OŚWIADCZENIE.pdf (184,80KB)
PDF2. ZAWARTOŚĆ.pdf (173,93KB)
PDF1. METRYKA.pdf (433,37KB)
PDF4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.pdf (218,46KB)
PDF5. OPIS ARCH - BUD.pdf (248,73KB)
PDF6. BIOZ.pdf (271,38KB)
PDF7. INWENTARYZACJA FOTO.pdf (349,87KB)
PDFA1 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (246,68KB)
PDFA2 - RZUT DACHU.pdf (277,95KB)
PDFA3 - PRZEKRÓJ A - A.pdf (248,06KB)
PDFA4 - ELEWACJE.pdf (391,40KB)
PDFK1 - RZUT FUNDAMENTÓW.pdf (254,13KB)
PDFZ1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (513,28KB)
 

- instalacja gazowa:

BIOZ Proszkow Krasickiego 2.pdf
PAB_Gaz Przedszkole Prószków.pdf
PT_opis_Gaz Proszkow Przedszkole.pdf
PT-S-1.pdf
PT-S-2.pdf
PT-S-3.pdf
PT-S-4.pdf
PZT_opis_Gaz Proszkow Przedszkole.pdf
PZT-1.pdf
S-1.pdf
STWiOR Proszkow Krasickiego 2.pdf
WP_212085_2021_12665.PDF

- instalacje elektryczne:

PDFE - OPIS TECHNICZNY.pdf (145,27KB)
PDFE4 - Rzut dachu.pdf (410,36KB)
PDFE - OPIS TECHNICZNY.pdf (152,43KB)
PDFE - Legenda opraw oświetleniowych.pdf (385,64KB)
PDFE1 - Rzut piwnicy.pdf (700,81KB)
PDFE2 - Rzut przyziemia.pdf (594,91KB)
PDFE3 - Rzut piętra.pdf (608,35KB)
PDFE5 - Schemat tablicy TK.pdf (304,27KB)
 

- instalacje sanitarne:

PDFOPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE.pdf (336,29KB)
PDFS1 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIWNICY.pdf (398,44KB)
PDFS2 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (314,60KB)
PDFS3 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT I PIĘTRA.pdf (314,43KB)
PDFS4 - SCHEMAT PODŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA Z KOTŁEM.pdf (203,12KB)
 

- specyfikacja:

PDFSPECYFIKACJA TECHN BUDOWA WIATY PRZEDSZKOLE PRÓSZKÓW.pdf (2,21MB)
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA 2021.pdf (2,96MB)
 


Wyjaśnienia do SIWZ:
PDFSWZ Modernizacja Przedszkola (sierpień 2022).pdf (513,89KB)