Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie (postępowanie 3)

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

 

Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Prószkowie.

 

Numer postępowania:
RO.271.6.2022.KRO
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
17.08.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
17.08.2022 11:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 34a8fc36-a4ea-48c7-a42a-ffeef9fb9f81

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34a8fc36-a4ea-48c7-a42a-ffeef9fb9f81

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ Modernizacja Przedszkola (sierpień 2022).pdf
PDFWyjasnienie treści SIWZ z dnia 10.08.2022 r..pdf
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO.doc
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc
DOCZał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCZał. nr 6 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (II) ost.doc
PDFZał. nr 7 do SWZ - Projekt umowy(III).pdf
XLSXZal-nr 4 do umowy.xlsx
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy.docx
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa.docx

Dokumentacja przetargowa - techniczna:

- DOCXWYKAZ ZMIAN ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIARU ROBÓT II.docx

- przedmiary:

PDFPRZEDMIAR ROBÓT_INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT PRZEDSZKOLE PRÓSZKÓW 07_22.pdf

PRZEDMIAR - INSTALACJA GAZOWA.pdf

- branża architektoniczno - konstrukcyjna:

PDF1. METRYKA.pdf
PDF4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf
PDF3. OPIS TECHNICZNY.pdf
PDF2. ZAWARTOŚĆ.pdf
PDFA2 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFA1 - RZUT PIWNICY.pdf
PDFA6 - ELEWACJE.pdf
PDFA5 - ELEWACJE.pdf
PDFA4 - RZUT DACHU.pdf
PDFA3 - RZUT I PIĘTRA.pdf
PDFA10 - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW.pdf
PDFA9 - OGRODZENIE.pdf
PDFA8 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf
PDFA7 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf
PDFD3 - DETAL.pdf
PDFD2 - DETAL.pdf
PDFD1 - DETAL.pdf
PDFD6 - DETAL.pdf
PDFD5 - DETAL.pdf
PDFD4 - DETAL.pdf
PDFI3 - INWENTARYZACJA - RZUT I PIĘTRA.pdf
PDFI2 - INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFI1 - INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY.pdf
PDFD7 - DETAL.pdf
PDFZ1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDFI5 - INWENTARYZACJA - ELEWACJE.pdf
PDFI4 - INWENTARYZACJA - ELEWACJE.pdf
PDF3. OŚWIADCZENIE.pdf
PDF2. ZAWARTOŚĆ.pdf
PDF1. METRYKA.pdf
PDF4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.pdf
PDF5. OPIS ARCH - BUD.pdf
PDF6. BIOZ.pdf
PDF7. INWENTARYZACJA FOTO.pdf
PDFA1 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFA2 - RZUT DACHU.pdf
PDFA3 - PRZEKRÓJ A - A.pdf
PDFA4 - ELEWACJE.pdf
PDFK1 - RZUT FUNDAMENTÓW.pdf
PDFZ1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
 

- instalacja gazowa:

BIOZ Proszkow Krasickiego 2.pdf
PAB_Gaz Przedszkole Prószków.pdf
PT_opis_Gaz Proszkow Przedszkole.pdf
PT-S-1.pdf
PT-S-2.pdf
PT-S-3.pdf
PT-S-4.pdf
PZT_opis_Gaz Proszkow Przedszkole.pdf
PZT-1.pdf
S-1.pdf
STWiOR Proszkow Krasickiego 2.pdf
WP_212085_2021_12665.PDF

- instalacje elektryczne:

PDFE - OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFE4 - Rzut dachu.pdf
PDFE - OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFE - Legenda opraw oświetleniowych.pdf
PDFE1 - Rzut piwnicy.pdf
PDFE2 - Rzut przyziemia.pdf
PDFE3 - Rzut piętra.pdf
PDFE5 - Schemat tablicy TK.pdf
 

- instalacje sanitarne:

PDFOPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE.pdf
PDFS1 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIWNICY.pdf
PDFS2 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFS3 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT I PIĘTRA.pdf
PDFS4 - SCHEMAT PODŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA Z KOTŁEM.pdf
 

- specyfikacja:

PDFSPECYFIKACJA TECHN BUDOWA WIATY PRZEDSZKOLE PRÓSZKÓW.pdf
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA 2021.pdf
 


Wyjaśnienia do SIWZ:
PDFSWZ Modernizacja Przedszkola (sierpień 2022).pdf