Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie (powtórzenie)

Burmistrz Prószkowa przekazuje informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Prószkowie.

 

Numer postępowania:
RO.271.4.2022.KRO
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
11.07.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
11.07.2022 11:00

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: c278b9d7-1353-450b-b644-921ab3be6db6

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c278b9d7-1353-450b-b644-921ab3be6db6

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1 438 000,00 zł.

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - strona www podpisane.pdf (256,28KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 11.07.2022 r..pdf (138,83KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na zadanie.pdf (134,20KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (126,53KB)
PDFSWZ Modernizacja Przedszkola (II) podpisane.pdf (564,95KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ -FO.doc (258,00KB)
DOCZał. nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (231,50KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (223,00KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Grupa kapitałowa.doc (228,00KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (222,00KB)
DOCZał. nr 6 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (II) ost.doc (234,00KB)
PDFZał. nr 7 do SWZ - Projekt umowy(II).pdf (505,28KB)
XLSXZal-nr 4 do umowy.xlsx (28,26KB)
DOCXZałącznik nr 5 do Umowy(1) OPOLSKA.docx (73,29KB)
DOCXZałącznik nr 6 do umowy_oświadczenie podwykonawcy płatność końcowa OPOLSKA.docx (77,38KB)

 

 

Dokumentacja przetargowa - techniczna:

- przedmiary:

DOCXWYKAZ ZMIAN ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIARU ROBÓT.docx (13,86KB)
PRZEDMIAR - INSTALACJA GAZOWA.pdf
PRZEDMIAR - INSTALACJE ELKTRYCZNE.pdf
PRZEDMIAR - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.pdf

- branża architektoniczno - konstrukcyjna:

1. METRYKA.pdf
2. ZAWARTOŚĆ.pdf
3. OPIS TECHNICZNY.pdf
4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf
A1 - RZUT PIWNICY.pdf
A10 - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW.pdf
A2 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
A3 - RZUT I PIĘTRA.pdf
A4 - RZUT DACHU.pdf
A5 - ELEWACJE.pdf
A6 - ELEWACJE.pdf
A7 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf
A8 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf
D1 - DETAL.pdf
D2 - DETAL.pdf
D3 - DETAL.pdf
D4 - DETAL.pdf
D5 - DETAL.pdf
D6 - DETAL.pdf
D7 - DETAL.pdf
I1 - INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY.pdf
I2 - INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
I3 - INWENTARYZACJA - RZUT I PIĘTRA.pdf
I4 - INWENTARYZACJA - ELEWACJE.pdf
I5 - INWENTARYZACJA - ELEWACJE.pdf

Z1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
 

- instalacja gazowa:

BIOZ Proszkow Krasickiego 2.pdf
PAB_Gaz Przedszkole Prószków.pdf
PT_opis_Gaz Proszkow Przedszkole.pdf
PT-S-1.pdf
PT-S-2.pdf
PT-S-3.pdf
PT-S-4.pdf
PZT_opis_Gaz Proszkow Przedszkole.pdf
PZT-1.pdf
S-1.pdf
STWiOR Proszkow Krasickiego 2.pdf
WP_212085_2021_12665.PDF

- instalacje elektryczne:

E - Legenda opraw oświetleniowych.pdf
E - OPIS TECHNICZNY.pdf
E1 - Rzut piwnicy.pdf
E2 - Rzut przyziemia.pdf
E3 - Rzut piętra.pdf
E4 - Rzut dachu.pdf
E5 - Schemat tablicy TK.pdf
 

- instalacje sanitarne:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE.pdf
S1 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIWNICY.pdf
S2 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
S3 - INSTALACJE SANITARNE - RZUT I PIĘTRA.pdf
S4 - SCHEMAT PODŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA Z KOTŁEM.pdf
 

- specyfikacja:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA 2021.pdf