Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2021 petycjach

Prószków, 30.05.2022 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2021 rok

Realizując zapis wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018r., poz. 870), poniżej informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku:

Liczba petycji rozpatrzonych w 2021 r.

Organ rozpatrujący

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia petycji

5

Rada Miejska    w Prószkowie

 

Podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w sprawie równego traktowania w kontekście szczepień przeciwko wirusowi SARS –CoV-2

Petycję uznano za nieuzasadnioną. Uchwała nr XXXI/219/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 marca 2021 r.

Burmistrz Prószkowa

 

 

Petycja w sprawie likwidacji wjazdu na ul. Strzelecką w Złotnikach z ul. Zimnickiej, w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej Złotniki-Prószków oraz propozycją budowy łącznika 7KDW

Petycję uznano za nieuzasadnioną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 18.03.2021 r.

Burmistrz Prószkowa,

 Rada Miejska     w Prószkowie

 

Postulaty Mieszkańców Sołectwa Górki

Petycję uznano za nieuzasadnioną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 24.03.2021 r.

Uchwała nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 marca 2021 r.

Burmistrz Prószkowa,

Rada Miejska   w Prószkowie

Przygotowanie 1. Komunikatu/Uchwały dot. suplementacji wit. D, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie, 2. Pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie w stanie kupić sobie suplementów witaminy D

      W dniu 17.02.2021 r. petycja           została wycofana.

Burmistrz Prószkowa

Przystąpienie gminy do konkursu        w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021 oraz przekazanie do podległych szkół podstawowych tekstu petycji

W odpowiedzi na otrzymany wniosek/petycję poinformowano, iż po przeprowadzonej analizie Regulaminu Konkursu „Podwórko Nivea 2021” oraz konsultacjach z dyrektorami jednostek organizacyjnych podjęto decyzję o nieprzystępowaniu do konkursu.

Odpowiedź została udzielona pisemnie 13.05.2021 r.

 

Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji i sposobu ich załatwienia zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków pod adresem: https://bip.proszkow.pl/1129/856/petycje.html.