Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"

1.Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429".

Treść zawiadomienia:   PDFZawiadomienie z dnia 7 grudnia 2012 r..pdf (237,13KB)

2.Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść zawiadomienia: PDFZawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 stycznia 2013 r..pdf (226,12KB)

3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o terminie załatwienia sprawy.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie - przedłużenie terminu.pdf (29,82KB)

4. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłozeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie - przedłozenie raportu.pdf (32,22KB)

5. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie - przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko.pdf (44,88KB)

6. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wezwaniu do uzupełnienia przedłożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie.pdf (37,21KB)

7. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa w sprawie wniesionych uwag do raportu oddziaływania na środowisko.

Treść zawiadomienia: PDFZawiadomienie z dnia 4 marca 2013 r..pdf (177,75KB)

8. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25 marca 2013 r.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25 marca 2013 r..pdf (46,78KB)

9. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu i wystąpieniu do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r..pdf (54,68KB)

10. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. - zmiana terminu załatwienia sprawy.pdf (38,96KB)

11. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w sprawie warunków realziacji przedsiewziecia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Treść opinii: PDFOpinia PPIS w Opolu z dnia 7 maja 2013 r..pdf (715,16KB)

12. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia warunków z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia.

Treść postanowienia: PDFPostanowienie RDOŚ w Opolu z dnia 10 lipca 2013 r..pdf (4,79MB)

13. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lipca 2013 r.

Treść: PDFZawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lipca 2013 r..pdf (206,40KB)

14.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przedłożenia uzupełnienia do raportu o oddziłaywaniu na środowisko.pdf (178,54KB)

15.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przedłużenia terminu.pdf (158,13KB)

16. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 października 2013 r. w sprawei zawiadomienia stron postepowania o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy.

Treść: PDFObwieszczenie z dnia 24 października 2013 r. - przedłużenie terminu.pdf (140,14KB)

17. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zawieszeniu postepowania administracyjnego.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 listopada 2013 r..pdf (627,75KB)

16. Postanowienie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewzięcia.

Treść: PDFPostanowienie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie podjecia zawieszonego postepowania.pdf (262,42KB)

17. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie toczącego się postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 26 marca 2014 r..pdf (196,86KB)

18. Obwieszczenie Burmistzra Prószkowa z dnia 8 maja 2014 r. o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania z dnia 08.05.2014.pdf (165,86KB)

19. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 czerwca 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 czerwca 2014 r..pdf (47,38KB)