Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UZASADNIENIE dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Nysie

UZASADNIENIE
dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Nysie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Nysie (dalej Spółka) na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 ww. ustawy.

Spółka jest podmiotem nowoutworzonym. W spółce uczestniczy 13 wspólników. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Już w dniu zawiązania Spółki jej kapitał zakładowy wynosił 43 478 700,00 zł (czterdzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki Wspólnicy przewidują możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku którego KZN oraz Gminy, uprawnione będą pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód i zezwoleń przewidzianych przepisami prawa, objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, położonych na terenie Gminy, będących Wspólnikami Spółki, na których zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, polegające na budowie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po wniesieniu do Spółki przez jej wspólników nieruchomości jako aportów, Spółka zrealizuje około 1250 lokali mieszkalnych na terenie gmin: Prószków, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Olesno, Niemodlin, Opole, Lewin Brzeski, Popielów, Grodków, Głuchołazy, Dobrodzień.

W celu sfinansowania inwestycji, obejmujących budowę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie wskazanych wyżej inwestycji, Spółka korzysta ze wsparcia środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Zakres realizowanych inwestycji i wielkość planowanego zasobu mieszkaniowego Spółki uzasadnia ustalenie wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

PDFUZASADNIENIE.pdf (64,99KB)